Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Letselschade door dronken bestuurder

27 juli 2016 Kop-staart botsing

Letselschade door dronken bestuurder

Afgelopen zaterdagmiddag kreeg een gezin uit Landsmeer de schrik van hun leven. De 47-jarige man, 36-jarige vrouw en hun 4-jarige dochter werden van achter aangereden door een automobiliste. Alle gezinsleden liepen hierbij letselschade op. Helaas gebeuren dat soort kop-staart botsingen wel vaker. Alleen in dit geval was de bestuurder dronken.

Aanleiding kop-staart botsing met letselschade

Zaterdagmiddag stond het gezin nietsvermoedend te wachten voor een stoplicht op de IJdoornlaan in Landsmeer. Met een fikse klap werden ze van achter aangereden door een dronken Amsterdamse. Door de onverwachtse aanrijding liepen alle gezinsleden nekklachten op. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis voor nader onderzoek.

De dronken bestuurder moest op de plek van het ongeluk een blaastest doen. Hieruit bleek dat de vrouw ver boven de toegestane hoeveelheid alcohol tot zich had genomen. De politie heeft haar rijbewijs ingenomen.

Letselschade door te hoog alcoholpromillage

De beschonken vrouw had maar liefst 5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in haar bloed. Het alcoholpromillage van de automobiliste zat rond de 2,5. Dat wil zeggen dat de vrouw 6 á 9 glazen alcohol achterover had geslagen.

Een percentage waarmee de vrouw een groot gevaar was op de weg. Zij zal dan ook verplicht mee moeten doen aan een onderzoek naar haar rijgeschiktheid. Niet alleen voor de veiligheid van andere weggebruikers, maar ook voor haarzelf.

Uit een rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt dat bij een promille hoger dan 1,5 de kans op een verkeersongeval meer dan 20 keer zo hoog is. Alcohol is van grote invloed op het rijgedrag. De gevaren van onder invloed rijden zijn:

  • Zelfoverschatting
  • Tunnelzicht
  • Verminderde reactiesnelheid
  • Kortere concentratieboog
  • Vertroebeling inschattingsvermogen

Letselschade bij verkeersongevallen door dronken bestuurder

Letselschade naar aanleiding van een verkeersongeluk is lang niet altijd alleen lichamelijk. Het verkeersongeval is vaak binnen een paar seconden gebeurd. De nasleep is soms ellendig lang. Er moet van alles geregeld worden op financieel vlak. Het slachtoffer wil immers de schade vergoed krijgen. En dan is daar het psychisch leed van het slachtoffer.

Veel slachtoffers van verkeersongevallen krijgen te maken met trauma’s:

  • Angst voor deelname aan het verkeer
  • Terugkerende nachtmerries
  • Slaapstoornissen

De emotionele klap is vaak nog heftiger als de letselschade is veroorzaakt door een dronken wegmisbruiker. Waar de emoties vaak al hoog oplopen bij een ‘gewoon’ verkeersongeval, lopen ze nog hoger op bij een verkeersongeval met een dronken bestuurder.

Hoe kan iemand de weg op gaan in beschonken toestand? Hoe kan iemand zo spelen met zijn eigen leven, laat staan met de levens van andere verkeersdeelnemers? De letselschadeslachtoffers zullen vaak woedend zijn op de bestuurder in kwestie.

Het verdriet wordt versterkt door verzekeringsmaatschappijen die niet serieus omgaan met de letselschade. Ondanks de zwaarte en toedracht van het ongeval proberen vele verzekeringsmaatschappijen er alsnog een slaatje uit te slaan. Oftewel: minder schadevergoeding uit te keren. Ronduit schandalig.

Letselschadevergoeding eisen bij verzekeraar dronken bestuurder

De angst van vele mensen is dat de letselschade niet vergoed wordt door de verzekering als de bestuurder dronken was. Feit of fabel? Slachtoffers kunnen gerust zijn. Het is namelijk een fabeltje.

De schade die door een dronken bestuurder aan een derde wordt toegebracht,  is gewoon verzekerd, ongeacht de mate van alcoholgebruik. Het slachtoffer mag immers niet de dupe worden van een fout van de bestuurder. Als de aansprakelijkheid wordt aangetoond moet de verzekeraar met de schadevergoeding over de brug komen.

In sommige gevallen zal de verzekeraar de schade aan het slachtoffer wel op de dronken bestuurder kunnen verhalen. Dat betekent dat deze uiteindelijk zelf die kosten terug zal moeten betalen aan de verzekeraar.

Het is wel verstandig om een letselschadebureau in te schakelen. Het is namelijk belangrijk dat het slachtoffer zich richt op een spoedig herstel.

Aansprakelijkheid bij letselschade van dronken bestuurder

Er is geconstateerd dat de verkeersdeelnemer dronken is. Nu is het zaak om, net als in andere verkeersongevallen, te onderzoeken hoe het ongeval heeft kunnen plaatsvinden. Dat de verkeersdeelnemer dronken is, betekent dus niet per definitie dat hij of zij aansprakelijk is voor de letselschade.

De rechter vermoedt eerder dat de dronken bestuurder schuldig is. Totdat het tegendeel bewezen is. Door de dronken toestand van de tegenpartij ligt de bewijslast dus wel bijna altijd in die hoek. Zelfs al heeft het slachtoffer een verkeersfout gemaakt, kan het zijn dat de tegenpartij de schade (gedeeltelijk) moet vergoeden.

Onder invloed van alcohol de weg op gaan, maakt het risico op verkeersongevallen vele malen groter. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de dronken bestuurder de bewijslast krijgt toegeschoven.

Bezint eer ge begint.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.