Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Letselschade door ondeugdelijke werkkleding / beschermkleding

28 februari 2019 Bedrijfsongeval

Letselschade door ondeugdelijke werkkleding / beschermkleding

Stel dat u letsel oploopt door ondeugdelijke werkkleding / beschermkleding. Is uw werkgever dan aansprakelijk te stellen voor uw letselschade? Of bent u zelf verantwoordelijk voor uw werkkleding / beschermkleding? Wij leggen het aan u uit in dit artikel.

Welke maatregelen verminderen risico’s op de werkvloer?

Het is altijd mogelijk dat er op de werkvloer een ongeluk gebeurt. Of dat u gezondheidsklachten overhoudt aan bepaalde werkomstandigheden. Daarom moeten werkgevers alles in het werk stellen om gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Iedere werkgever is dan ook wettelijk verplicht om een risico-inventarisatie & -evaluatie opstellen. In deze RI&E moet naar voren komen welke:

 • Gevaren en risico’s er op de werkvloer zijn
 • Risicobeperkende maatregelen de werkgever heeft genomen

Er moet in dit rapport ook aandacht worden besteed aan ‘bijzondere werknemers’. U kunt hierbij denken aan gedeeltelijk arbeidsgeschikten, zwangeren, ouderen en jongeren. Deze werknemers kunnen op de werkvloer met andere risico’s te maken krijgen.

In de RI&E kan naar voren komen hoe groot het risico is op:

 • Gehoorbeschadiging, door lawaai op de werkvloer
 • Gezondheidsproblemen, doordat werknemers tijdens werktijd in aanraking komen met schadelijke stoffen
 • Lichamelijke overbelasting
 • Seksuele intimidatie of geweld

De werkgever moet op basis van de RI&E een Plan van Aanpak opstellen. Hierin beschrijft de werkgever welke maatregelen de mogelijke risico’s moeten tegengaan of verkleinen. Een van deze maatregelen kan het verplicht moeten dragen van werkkleding / beschermkleding zijn.

Arbodeskundige controleert de werkgever

De meeste bedrijven moeten een gecertificeerde arbodeskundige inschakelen om de RI&E te toetsen. Het Plan van Aanpak wordt dan tevens onder de loep genomen. Als het nodig is, worden er wijzigingen opgelegd door de arbodeskundige. De Arbowet schrijft bijvoorbeeld speciale werkkleding / beschermkleding voor in bepaalde branches. Staan die niet in het Plan van Aanpak? Dan moet dat gewijzigd worden door de werkgever.

Kledingvoorschriften vallen onder zorgplicht werkgever

Veel bedrijven hebben bepaalde kledingvoorschriften. Deze voorschriften zorgen ervoor dat de werknemers er verzorgd en professioneel uitzien. In sommige bedrijfstakken zijn er echter kledingvoorschriften voor de veiligheid van de werknemers. Denkt u maar eens aan:

 • Vlamdovende kleding en veiligheidsbril voor lassers
 • Reflecterende werkkleding voor wegwerkers
 • Vloeistofdichte kleding voor chemische analisten
 • Winterkleding en handschoenen voor koelmagazijnmedewerkers
 • Helm en schoenen met stalen neuzen en zolen voor bouwmedewerkers

Uiteraard kunnen bovenstaande kledingvoorschriften ook voor andere beroepen gelden.

Uw werkgever dient voor de benodigde beschermmiddelen te zorgen. De kosten voor de aanschaf en het onderhoud komen voor rekening van de werkgever. Tevens dient de werkgever instructies te geven over het gebruik van deze beschermmiddelen. Dit valt namelijk allemaal onder de zeer strenge zorgplicht van de werkgever.

Wat valt er onder de zorgplicht van de werkgever?

Iedere werkgever heeft een zeer strenge zorgplicht voor zijn of haar werknemers. Op de werkvloer, maar ook tijdens werk-werkverkeer of tijdens een klus op locatie. U kunt dit terugvinden in artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat de werkgever verplicht is om zich als een goed werkgever te gedragen. Maar wat houdt dat dan precies in?

Iedere werkgever moet er onder andere voor zorgen dat:

 • De werknemers in een veilige werkomgeving aan het werk gaan
 • De machines regelmatig een onderhoudsbeurt krijgen en gecontroleerd worden
 • Er duidelijke werkinstructies worden gegeven
 • Er toezicht wordt gehouden op het naleven van deze werkinstructies en op het veilig gebruiken van de machines
 • Alle werknemers trainingen volgen die de veiligheid bevorderen
 • De werknemers voor alle mogelijke gevaren worden gewaarschuwd
 • Werkkleding / beschermkleding en andere beschermingsmiddelen verplicht wordt gesteld (indien nodig)
 • Er een adequate verzekering voor de werknemers is afgesloten voor mogelijke bedrijfsongevallen

De zorgplicht van de werkgever reikt erg ver. De veiligheid en gezondheid van de werknemers moeten altijd voorop staan. De werkgever moet er zelfs rekening mee houden dat werknemers onvoorzichtig kunnen zijn. De aandacht van een werknemer kan bijvoorbeeld verslappen. Daarom is het belangrijk om altijd toezicht te houden op de werkvloer. De werkgever moet er alles aan doen om de werknemer te beschermen tegen ongevallen. Bepaalde werkkleding / beschermkleding verplicht stellen kan daar ook een onderdeel van zijn.

Aanschaf en onderhoud van werkkleding / beschermkleding

Stel dat uw werkgever u verplicht om bepaalde werkkleding / beschermkleding te dragen tijdens werktijd. Voor uw eigen veiligheid. Dan moet de werkgever u de verplichte werkkleding / beschermkleding aanreiken. Deze kleding:

 • mag uw werkzaamheden niet hinderen;
 • moet zoveel mogelijk op maat zijn;
 • komt voor rekening van de werkgever.

U hoeft dit niet zelf aan te schaffen of te onderhouden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de werkgever. Denkt u maar eens aan werkkleding / beschermkleding die in contact komt met schadelijke stoffen. Het laten wassen van deze kleding en de bijkomende kosten vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Deze verantwoordelijkheid reikt zelfs zo ver dat een rechtbank in 2017 oordeelde dat een werkgever aansprakelijk was voor het overlijden van de moeder van een werknemer. Zij waste namelijk al jaren de met asbest vervuilde kleding van haar zoon. Ze overleed daardoor aan maligne mesothelioom, ook wel asbestkanker genoemd.

Wie is er aansprakelijk voor ondeugdelijke werkkleding / beschermkleding?

Stel dat u letsel oploopt door ondeugdelijke werkkleding / beschermkleding. Dan heeft de werkgever niet aan de strenge zorgplicht voldaan. De werkgever dient uw veiligheid en gezondheid immers te waarborgen. Ondeugdelijke werkkleding / beschermkleding brengen u sneller in gevaar. De werkgever is dan ook volledig aansprakelijk te stellen voor uw letselschade.

Ons advies? Schakel een ervaren jurist in om uw werkgever aansprakelijk te laten stellen. Zodat de goede relatie die u met uw werkgever heeft intact blijft.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.