Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Info: Letselschade advocaat inschakelen?

21 juli 2013 Algemeen

Info: Letselschade advocaat inschakelen?

U hebt letselschade opgelopen en wilt een schadevergoeding claimen. U wilt een letselschade advocaat inschakelen? Misschien vraagt u zich af wat het verschil is tussen een letselschade advocaat inschakelen en de hulp inroepen van een letselschadejurist. En wat deze belangenbehartigers voor u kunnen betekenen. Een belangrijke overeenkomst is dat beiden een deelgeschilprocedure kunnen starten. Een belangrijk verschil is dat onze letselschadejuristen altijd gratis werken voor het slachtoffer.

Verschil letselschade advocaat en letselschadejurist

Zowel juristen en advocaten hebben rechten gestudeerd en kunnen uw belangen behartigen wanneer u een schadevergoeding wilt claimen voor uw letselschade. Zij zijn beide expert op het gebied van recht en letselschade, en zullen zich ten volle inzetten voor het behalen van een zo hoog mogelijke schadevergoeding. Een advocaat is echter na zijn studie beëdigd bij de rechter. Hij mag procederen voor de rechtbank; een jurist mag alleen buitengerechtelijke procedures volgen.

Vaak geen noodzaak tot procesgang

In het geval van letselschade is er meestal geen noodzaak tot het procederen bij de rechter. In het overgrote deel van de gevallen wil de verzekeraar van de tegenpartij de stap naar de rechtbank niet maken.

Huisadvocaat JBL&G

Mocht een procesgang toch noodzakelijk zijn, dan heeft JBL&G de beschikking over enkele huisadvocaten, die zeer ervaren en gespecialiseerd zijn in letselschadeprocedures.

Een ander belangrijk verschil is dat een jurist gratis mag werken voor het slachtoffer. Hij mag zijn uren declareren bij de wederpartij als onderdeel van de schadevergoeding. U krijgt als slachtoffer van letselschade namelijk ook uw kosten voor juridische bijstand vergoed. Let op: dit is iets anders dan no cure no pay! Wilt u een letselschade advocaat inschakelen, dan wordt u meestal geconfronteerd met een (hoge) nota.

Vroeger was een derde verschil dat u een letselschade advocaat moest inschakelen, wilde u naar de rechter vanwege problemen in het letselschadetraject. Bijvoorbeeld als de wederpartij het niet eens was met de geclaimde schade of de aansprakelijkheid niet wilde erkennen. Tegenwoordig is dat echter anders.

Meer weten over het verschil tussen een letselschadejurist en een letselschade advocaat? Lees het hier.

Letselschadejurist of letselschade advocaat inschakelen?

Wanneer er in het zogenaamde ‘buitengerechtelijke schaderegelingstraject’ bij letselschade onoverbrugbare verschillen bestaan tussen de verzekeraar en het letselschadeslachtoffer moest men vroeger, zoals hierboven beschreven, een kostbare en langdurige procedure beginnen bij de rechtbank.

Deelgeschilprocedure

Tegenwoordig hoeft dat lang niet altijd meer. Als er bij het regelen van een letselschade  één of meer twistpunten bestaan, bijvoorbeeld over de hoogte van de kosten voor de huishoudelijke hulp, dan kunt u bij de rechtbank een zogenaamde deelgeschillenprocedure starten.

Deze procedure is zo ingericht dat u binnen korte tijd een antwoord van de rechter krijgt op het twistpunt. Het grote voordeel van deze procedure is dat een letselschadejurist deze ook dan starten, niet alleen een letselschade advocaat. De wederpartij moet de kosten van deze procedure betalen, of u nu wint of verliest!

Dat is een heel erg groot voordeel met de gewone rechtbankprocedures. Het nadeel is wel dat er (in de meeste gevallen) geen hoger beroep open staat.

Welke vragen kunt u aan de rechter voorleggen?

U kunt onder meer de volgende kwesties voorleggen:

  • De hoogte van het percentage van de eigen schuld aan het ongeval;
  • Inzage in uw volledige medisch dossier (meestal de patiëntenkaart);
  • Hoogte van het smartengeld of andere schadeposten;
  • Wel of geen aansprakelijkheid.

Het antwoord moet bijdragen aan de afwikkeling van de letselschade

Het is wel vereist dat het antwoord op de gestelde vraag aan de rechter bijdraagt aan het tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst. In de praktijk blijk dat dat al snel het geval kan zijn.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.