Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Hoe kunt u zich verzekeren tegen letselschade en wat is het beste?

9 januari 2019 Algemeen

Hoe kunt u zich verzekeren tegen letselschade en wat is het beste?

Helaas krijgen veel mensen een ongeluk in het verkeer of op het werk. Natuurlijk is het allerbelangrijkst dat u na een ongeval goede medische bijstand krijgt. Maar het kan ook noodzakelijk zijn om uw financiële schade vergoed te krijgen. Denk alleen maar aan een zzp’er die nu misschien een tijdje zijn werkzaamheden niet kan uitoefenen en daardoor geen inkomsten heeft.

Hoe u zich het beste kunt verzekeren tegen letselschade? Door een passende verzekering af te sluiten. Wij hebben de belangrijkste verzekeringen voor u op een rijtje gezet.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Stel u raakt arbeidsongeschikt door een ongeval. Als u zzp’er bent, heeft dit grote financiële gevolgen. Wanneer u deze verzekering heeft afgesloten, krijgt u in de meeste gevallen een deel van uw inkomen vergoed. In het contract dat u met de verzekeringsmaatschappij afsluit, legt u van tevoren een aantal zaken vast. Hoe hoog de uitkering zal zijn en hoe lang deze uitkering zal duren bijvoorbeeld. Ook wordt vastgelegd of er een wachttijd is voordat tot uitkering wordt overgegaan.

WA-verzekering

WAP is de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Stel dat u door iemand op de fiets wordt aangereden of wordt gebeten door een hond van een ander. Dan mag u hopen dat diegene een WA-verzekering heeft afgesloten. Want dit is helaas niet verplicht in Nederland. JBL&G pleit openlijk voor het verplicht stellen van de WA-verzekering omdat dit veel leed kan verzachten voor letselschadeslachtoffers. Natuurlijk kan de schade rechtstreeks verhaald worden op de dader. Maar als die geen geld heeft, staat het slachtoffer met lege handen. Wat betekent dat hij of zij voor zijn eigen schade opdraait.

WAM is de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Deze wet verplicht bezitters van een motorvoertuig tot het afsluiten van een WA-verzekering. Stel dat u door een scooter, auto, vrachtwagen, bus of ander motorvoertuig wordt aangereden. Dan kunt u er door deze wet verzekerd van zijn dat uw letselschade wordt vergoed door de verzekeraar van de tegenpartij. Heeft de bestuurder van het motorvoertuig onverhoopt géén verzekering afgesloten? Dan kunt u bij het Waarborgfonds Motorverkeer terecht.

Schade inzittenden verzekering

Als autobezitter kunt u een SVI-verzekering afsluiten. Deze verzekering vergoedt de letselschade wanneer u het verkeersongeval zélf heeft veroorzaakt. Alle inzittenden van de auto hebben in dat geval recht op een vergoeding van hun volledige schade. Zelfs u als bestuurder.

Ongevallen inzittenden verzekering

Als autobezitter kunt u ook een OIV-verzekering afsluiten. Wanneer u dan een ongeval overkomt, heeft u recht op een vaste schadevergoeding. Dit schadebedrag wordt van tevoren door de verzekeraar bepaald en is afhankelijk van het percentage blijvende invaliditeit. Maar helaas is deze uitkering in de meeste gevallen totaal niet toereikend voor het vergoeden van alle letselschade. Het is daarom beter om in ieder geval een SVI-verzekering af te sluiten.

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering keert ook een van tevoren bepaalde schadebedrag uit. Dit bedrag is tevens afhankelijk van het percentage blijvende invaliditeit. U krijgt met deze verzekering vrijwel nooit uw daadwerkelijke schade vergoed. In de meeste gevallen zal de vergoeding slechts een druppel op een gloeiende plaat zijn.

Ziektekostenverzekering

De ziektekostenverzekering verzekert de kosten die u dient te maken na een ongeval. U krijgt wel een rekening voor het eigen risico, maar die dient door de aansprakelijke tegenpartij vergoed te worden.

Rechtsbijstandsverzekering

De rechtsbijstandsverzekering biedt juridische hulp bij het verhalen van uw letselschade. Deze verzekering is echter niet noodzakelijk. In de Nederlandse wet staat dat u recht heeft op gratis juridische hulp als u door een ander gewond bent geraakt. U mag deze juridische hulp ook zélf uitkiezen. En de juridische bijstand die u kiest, dient vergoed te worden door de tegenpartij.

Reisverzekering

Als u een reisverzekering afsluit, is diefstal en verlies van uw bagage in de meeste gevallen verzekert. U kunt hierbij vaak ook een annuleringsverzekering afsluiten. Komt u in het buitenland in het ziekenhuis terecht? Dan worden ook deze kosten door uw reisverzekering gedekt. Overigens dienen deze kosten in de meeste gevallen ook gewoon vergoed te worden door uw ziektekostenverzekering. Er zijn echter kosten die niet vergoed worden. Dat zijn bijvoorbeeld extra kosten voor langer verblijf door ziekte, kosten van een reddingsactie, etc. Lees de polisvoorwaarden altijd goed door om te zien wat er wel en niet door uw verzekering gedekt wordt. Dit verschilt namelijk per verzekeraar.

Voordeelstoerekening

U kunt door een ongeval arbeidsongeschikt raken of overlijden. Als dat gebeurt, dient de verzekering die u in het verleden heeft afgesloten tot uitbetaling over te gaan. Aan u of aan uw nabestaanden. Er bestaat veel discussie over de vraag of deze vergoeding verrekend dient te worden met de letselschadeschadevergoeding die u van de verzekeraar van de tegenpartij ontvangt.

Geschiedt de uitkering op grond van een sommenverzekering dan komt verrekening naar onze mening niet in aanmerking. De sommenverzekering betaalt namelijk niet de daadwerkelijk geleden schade, maar een van tevoren overeengekomen bedrag. Mocht dit door de rechter onverhoopt anders worden gezien? Dan is het redelijk dat de premies die u in het verleden heeft betaald in rekening kunnen worden gebracht.

Gaat u zich verzekeren tegen letselschade?

Zoals u heeft kunnen lezen, zijn er verschillende mogelijkheden om u te verzekeren tegen letselschade. Sommige verzekeringen zijn verplicht en andere zijn een goede investering. Zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering als u zzp’er bent. Een reisverzekering voor als u op reis gaat. En een WA-verzekering voor als u zelf (of uw huisdier) een ongeval veroorzaakt. U wilt immers ook dat uw schade wordt vergoed als u bijvoorbeeld door de hond van een ander wordt gebeten.

Gaat u zich verzekeren tegen letselschade? Let dan goed op de polisvoorwaarden. Want die zijn overal verschillend en u wilt uiteraard wel waar voor uw geld als u van uw verzekering gebruik moet maken.

Bent u het slachtoffer van een ongeval? Dan kunt u bij ons terecht voor gratis juridische hulp.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.