Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Ervaring van een stagiair: Mariyam Mohammad

5 oktober 2016 Algemeen

Ervaring van een stagiair: Mariyam Mohammad

Mariyam Mohammad is Masterstudent aan de Tilburg University, waar ze Privaatrecht studeert. Ze liep van juli tot en met september stage bij ons kantoor. Over haar stageperiode schreef ze dit leuke verslag! Lees ook de ervaringen van andere stagiairs.

In deze drie maanden liep ik drie dagen per week stage. Elke dag was een nieuwe ervaring met verschillende leermomenten. Een dag bij JBL&G zag er bijvoorbeeld als volgt uit:

In de ochtend kom ik vroeg aan en ik groet de aanwezige collega’s. Vervolgens start ik de computer en lees de ingekomen e-mailberichten. Daarna zet ik de telefoon aan, zodat ik de cliënten te woord kan staan als zij bellen. Ondertussen pak ik mijn ‘to do’- lijstje erbij en aan de hand van de verzoeken van de juristen plan ik in aan welke taak ik als eerst zal beginnen. Ik heb twee opdrachten gekregen.  Het gaat om een jurisprudentie- en literatuuronderzoek en een schatting voor de hoogte van het smartengeld voor een cliënt. Ik begin met het eerstgenoemde en aan de hand van de onderzoeksvraag zoek ik in verschillende juridische databanken relevante jurisprudentie en (tijdschrift)artikelen. Ik selecteer de bronnen waaruit ik de meeste informatie kan vinden voor het beantwoorden van mijn onderzoeksvraag. Vervolgens begin ik met het schrijven van een concept. Ondertussen bellen cliënten de hele dag door en ik neem de telefoon op.

Dan is het tijd voor de pauze en alle collega’s zitten allemaal aan één grote tafel om gezellig te lunchen. Na de pauze ga ik door met het schrijven van mijn concept voor het onderzoek. Zodra ik dat af heb, noteer ik in mijn schrijfblok dat ik de volgende dag de definitieve versie van dit onderzoek moet schrijven. Daarna begin ik aan mijn tweede opdracht voor de schatting van het smartengeld. Om een juiste schatting te maken, verdiep ik mij eerst in het dossier van de cliënt en ik noteer ik al haar letsel (voor de immateriële schade). Uit de smartengeldgids zoek ik relevante uitspraken en met een juridische onderbouwing maak ik een schatting van een redelijk bedrag voor het smartengeld. Hierna mail ik mijn voorstel aan de behandelend jurist. Voor ik het weet, is de dag voorbij. Ik schakel de telefoon uit, ik sluit de computer af en ik neem afscheid van alle collega’s.Mariyam Mohammad

De letselschadepraktijk

Door stage te lopen bij JBL&G, heb ik ook geleerd hoe de praktijk in elkaar zit. Ik ben bijvoorbeeld samen met de juristen drie keer op huisbezoek geweest. Daar heb ik gezien hoe moeilijk de slachtoffers het hebben en hoe professioneel de verzekeraar van de wederpartij te werk gaat. Ik vond het leerzaam om te zien hoe de jurist als belangenbehartiger van het slachtoffer zich opstelt en de zaak samen met de verzekeraar probeert af te wikkelen. Dit zal mij het meest bijblijven. Ik heb ook veel geleerd van de jurisprudentiebesprekingen. Iedere vrijdag bespreekt een jurist een actueel en interessant arrest. Na afloop van de bespreking, moet één van de stagiaires een samenvatting maken van deze jurisprudentie. Naast mijn aantekeningen, nam ik het arrest ook door. De rechtsvragen en rechtsoverwegingen lezen en in mijn eigen woorden schrijven, vond ik een creatief en leerzaam proces.

Angsten overwinnen

Verder heb ik dankzij JBL&G twee angsten overwonnen. Mijn angst om onbekende mensen te woord staan over de telefoon en mijn angst voor honden. Ik keek in beginsel hier enorm tegenop en ik was bang dat ik iets verkeerds zou zeggen. Binnen één week was dit voorbij en na een maand ben ik gewend geraakt aan de telefoon. De cliënten zijn aardig en vaak heel vrolijk. Mijn angst voor honden heb ik een klein beetje overwonnen door Tommy. Dat is de lieve en rustige hond van de oprichter van JBL&G. Hij bleef altijd in mijn buurt zitten, terwijl ik aan het werk was. Door Tommy blijf ik kalm als ik andere honden zie. Bovendien heb ik geleerd waar ik goed in ben en waar ik tegen aan loop. Deze vorm van zelfreflectie is waardevol voor mij. Dankzij mijn leermomenten en ervaring bij JBL&G, kan ik op een effectieve manier werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling.

Leerzaam, interessant en gezellig!

Ik had een positief beeld over JBL&G, maar na mijn stageperiode heb ik geleerd dat JBL&G naast een leerzame omgeving een ontzettend leuke en ontspannen sfeer heeft. Dit is mede te danken aan het vriendelijke en gezellige team van JBL&G. Bij vragen kon ik bij iedereen terecht en ze waren allen bereid om mij te helpen en/of te begeleiden.

Toen ik drie maanden geleden begon met mijn stage bij JBL&G, had ik de eerste dag voor mijzelf een doel gesteld. Mijn doel was om te verdiepen in het letselschadeproces en de juridische dienstverlening aan letselschadeschadeslachtoffers. Dankzij mijn stage heb ik dit doel met succes behaald en ik ben het team van JBL&G dankbaar hiervoor. Met opgedane kennis en een leerzame ervaring verlaat ik JBL&G.

Zelf stage lopen bij JBL&G? Klik hier voor meer info!

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.