Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Onverwacht belastingleed voor letselschadeslachtoffers: beroepsfout van de letselschadebehandelaar? Onze oplossing!

13 april 2017 Nieuws

Onverwacht belastingleed voor letselschadeslachtoffers: beroepsfout van de letselschadebehandelaar? Onze oplossing!

Hoe kunnen deze negatieve fiscale gevolgen ontstaan?

En welke twee oplossingen maken het allemaal veel makkelijker voor het slachtoffer?

In het televisieprogramma Radar werd op maandag 10 april jl. aandacht besteed aan vermogensrendementsheffing bij letselschadevergoedingen. In deze uitzending werd besproken dat diverse slachtoffers geheel onverwachts worden aangeslagen voor de vermogensrendementsheffing. Het is natuurlijk bijzonder vervelend als de Belastingdienst aanklopt voor het vermogen dat men krijgt vanuit de letselschadevergoeding, nu dit geld geen extraatje betreft maar juist bedoeld is om de gevolgen van een ongeval te compenseren. Naast de vermogensrendementsheffing zouden ook de toeslagen, zoals zorgtoeslag, en de eigen bijdrage WMO komen te vervallen. Het slachtoffer dient hier al in een vroegtijdig stadium van op de hoogte te worden gebracht door zijn belangenbehartiger. Doet hij dit niet, dan maakt deze een beroepsfout.

Vermogensrendementsheffing

In het letselschadetraject behoort er rekening gehouden te worden met deze factoren. Bij het berekenen van het Verlies Verdienvermogen en Gederfd Levensonderhoud wordt er rekening gehouden met de zogenoemde ‘fiscale component’. Bij het berekenen van de fiscale component wordt, kortgezegd, de jaarlijkse vermogensrendementsheffing berekend. Deze schade zou dus moeten worden meegenomen in de berekening.

Gemis aan toeslagen

Alle toeslagen, behalve de kinderopvangtoeslag, kennen een vermogenstoets. Dit houdt in dat de betreffende toeslag komt te vervallen bij het hebben van vermogen. De hoogte van deze grens verschilt per toeslag. Ook het gemis van deze toeslagen dient te worden meegenomen in de berekening.

Eigen bijdrage WMO/WLZ

Als laatste kwam de eigen bijdrage WMO aan bod. Ook voor deze eigen bijdrage wordt er gekeken naar het vermogen. Bij het hebben van vermogen zal er een eigen bijdrage gevraagd worden voor de geleverde zorg. Ook deze schade dient te worden opgenomen in de schadeberekening.

Oplossing

De oplossing die letselschadejuristen en -advocaten nu voorhanden hebben, is het berekenen van de gevolgen van de letselschade uitkering voor de fiscus. Wanneer dit niet wordt gedaan en het slachtoffer wordt naderhand geconfronteerd met de nadelige gevolgen, is er ons inziens sprake van een beroepsfout aan de kant van de belangenbehartiger van het slachtoffer. Doet de behandelaar dit wel netjes, dan is er echter nog altijd sprake van enig verlies. Door het meenemen van de fiscale gevolgen, dient de verzekeraar een hoger bedrag uit te keren. Maar hierover is men ook weer vermogensbelasting schuldig. Waardoor het een vicieuze cirkel wordt, of te wel het Droste effect.

Toekomstige oplossingen

Is er een betere oplossing om het gemis aan toeslagen, vermogensrendementsheffing en de eigen bijdrage WMO te omzeilen? Ja die is er, twee zelfs.

Wetswijziging

Een wetswijziging kan voorkomen dat de letselschadevergoeding in de zakken van de Belastingdienst verdwijnt. Zo kan het letselschadeslachtoffer het geld gebruiken waarvoor het uitgekeerd is: Zijn leven leiden dat zoveel mogelijk lijkt op zijn leven voor het ongeval. Wat dat betreft ligt de bal nu bij de politiek.

Persoonlijk fonds

Een tweede mogelijkheid is om te zorgen voor een constructie waarbij de letselschadevergoeding niet rechtstreeks toekomt aan het slachtoffer maar van waaruit het slachtoffer wel geld kan opnemen om toch schadeloos gesteld te worden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het instellen van een fonds ten behoeve van het slachtoffer of het openen van een afgeschermde rekening. Hieruit krijgt het slachtoffer periodiek uitkeringen om zijn extra uitgaven met betrekking tot het ongeval te compenseren. Men heeft dan niet te maken met vermogensbelasting, behoudt alle toeslagen en wordt niet aangeslagen voor een hogere eigen bijdrage WMO/WLZ.

Graaiende fiscus

Het laatste dat je een letselschadeslachtoffer toewenst is voor de tweede keer slachtoffer worden na een ongeval, omdat ingewikkelde regels zijn letselschadevergoeding opeten en voorzieningen waarop hij gerekend had opeens wegvallen. Met het steeds verder uitkleden van de verzorgingsstaat is het noodzakelijk om orde op zaken te stellen. Door een wetswijziging of het instellen van een fonds kan het slachtoffer zich na zijn ongeval en het afronden van het letselschadetraject richten op zijn herstel, zonder dat het zich zorgen hoeft te maken over de graaiende fiscus.

Door:

  • Joey de Lange (rekenkundige JBL&G)
  • Stefanie du Maine (directeur JBL&G)

 

Ook het Assurantie Magazine besteedt aandacht aan ons artikel

AMWEB Graaiende fiscus

 

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.