Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Moet ik belasting betalen over schadevergoeding?

4 augustus 2016 Letselschade informatie

Moet ik belasting betalen over schadevergoeding?

Uw letselschadetraject loopt ten einde. U hebt de medische eindtoestand bereikt, de hoogte van uw schadevergoeding is vastgesteld en u staat op het punt om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Binnenkort zult u een aanzienlijk bedrag aan schadevergoeding op uw rekening ontvangen. Maar is dit bedrag wel helemaal voor u? Of moet u belasting betalen over schadevergoeding?

Het antwoord hierop is niet helemaal eenduidig. Nee, meestal hoeft u geen belasting te betalen over uw schadevergoeding. Maar helaas valt er geen zekerheid te geven over hoe de fiscus de uitbetaling beoordeelt. Gelukkig kunt u hier afspraken over maken met uw wederpartij.

Vragen? Neem contact op

Wanneer belasting betalen over schadevergoeding?

Als u een schadevergoeding uitgekeerd krijgt, dan zal deze uit één of meerdere van de volgende componenten bestaan:

  • Een vergoeding van extra kosten. Kosten die u niet had gemaakt als het ongeval niet had plaatsgevonden. Dus, onder andere: een vergoeding voor medische kosten die u maakt, hulpmiddelen die u moet aanschaffen, hulp in de huishouding en een vergoeding voor juridische bijstand.
  • Een vergoeding voor een vermindering aan inkomsten. De wederpartij vergoedt de inkomsten die u misloopt omdat u minder kunt werken tijdens uw herstel en uw verlies aan arbeidsvermogen door uw letsel.
  • Smartengeld. Dit is een vergoeding voor immateriële schade, dus het psychisch leed dat u is aangedaan middels het ongeval.

In Nederland wordt belasting geheven over winst en dus over een inkomstenbron. De vergoeding voor extra kosten die u maakt kan niet gezien worden als inkomsten. Het gaat hier immers om compensatie van kosten die u al hebt gemaakt. Ook smartengeld wordt niet als bron van inkomsten gezien en hier wordt nooit belasting over geheven.

Wat overblijft, is de vergoeding voor een vermindering aan inkomsten. Dit is wel degelijk winst. Maar een schadevergoeding voor vermindering aan inkomsten is in Nederland altijd een netto bedrag. Dus ook deze schadevergoeding zou onbelast moeten blijven.

Hier wordt echter niet altijd ook op deze manier naar gekeken. Zeker een tijdelijk verlies aan inkomsten wordt nogal eens belast door de fiscus.

Vragen? Neem contact op

Belastinggarantie

Om dit op te vangen, zal uw belangenbehartiger aan de wederpartij om een belastinggarantie vragen. Moet u belasting betalen over schadevergoeding, dan kunt u met deze garantie aankloppen bij de verzekeraar van de wederpartij. Deze dient de geheven belasting aan te vechten en, slaagt dit niet, de premie te vergoeden.

Belastingaangifte doen: waar geef ik mijn schadevergoeding aan?

U dient uw schadevergoeding bij het doen van uw belastingaangifte dus ook niet in te vullen als inkomsten in Box 1. Wél moet u uw vermogen en dus ook het schadebedrag opgeven in Box 3. Dit betekent dat de kans bestaat dat u hier rendementsheffing over moet betalen. Een goede belangenbehartiger zorgt echter dat hier rekening mee wordt gehouden bij het berekenen van uw toekomstschade en dat deze heffing dus ook is meegenomen in de uiteindelijke berekening van uw schadevergoeding.

UPDATE 17 november 2016: Er gaan stemmen op dat het redelijk zou zijn wanneer er géén vermogensbelasting zou hoeven worden te betaald over dit (deel van het) vermogen.

Vragen? Neem contact op

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.