Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Bedrijfsongeval: heb ik recht op schadevergoeding?

19 juli 2017 Bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval: heb ik recht op schadevergoeding?

Terechtgekomen in een bedrijfsongeval? In het overgrote deel van de gevallen kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor de schade. In artikel 7:658 BW staat immers het volgende:

De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Artikel 7:611 BW

Daarnaast zegt artikel 7:611 BW kort maar krachtig:

De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.

Werkgevers hebben een strenge zorgplicht en zullen schade moeten vergoeden op grond van aansprakelijkheid of goed werkgeverschap. Zij zijn altijd goed verzekerd tegen letselschade. Heeft u een ongeluk op het werk? Dan kunt u gratis juridische bijstand krijgen bij het claimen van uw schade!

Wanneer moet uw werkgever de schade betalen?

Toch twijfelt u misschien of u uw schade vergoed kan krijgen. Sommige gevallen zijn minder eenduidig dan andere en roepen vragen op. Kunt u zich herkennen in een van de volgende situaties?

Hoe zit het in die situaties? JBL&G legt uit!

Bedrijfsongevallen

In mijn contract staat dat ik geen aanspraak kan maken op schadevergoeding

Heeft uw werkgever in het contract gezet dat hij zich vrijwaart van aansprakelijkheid bij letselschade? En hebt u dit contract ondertekend? U hoeft zich geen zorgen te maken dat u nu geen schadevergoeding kunt claimen.

Het staat namelijk in de wet dat uw werkgever zorgplicht heeft en zich als een goed werkgever moet gedragen. Dit is niet te ondervangen met een regel in het contract, ook al staat daar uw handtekening onder.

Mijn werkgever bestaat niet meer

Is uw werkgever failliet gegaan nadat u een bedrijfsongeval had? Dan kunt u uw schadevergoeding direct claimen bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van het bedrijf. Dit kan alleen wanneer uw werkgever als rechtspersoon ontbonden is!

Lees meer: Aansprakelijkheid en directe actie.

Ik was gewaarschuwd voor de gevaarlijke situatie

Uw werkgever is verplicht u te waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld als u moet werken op een dak waar een zwakke plek in zit, waar u doorheen kunt zakken.

Hebt u, ondanks de waarschuwingen van uw werkgever, een bedrijfsongeval gehad? In de meeste gevallen kunt u tóch uw werkgever aansprakelijk stellen. Hij is namelijk verplicht om voorzorgmaatregelen te nemen en instructies te geven en toezicht te houden om ongevallen te voorkomen. Wellicht heeft hij u maar één keer van tevoren gewaarschuwd en niet op het moment zelf.

Neem contact met ons op om uw zaak kosteloos te bespreken. Wij beoordelen voor u of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding.

Ik was in het buitenland voor mijn werk

De zorgplicht van uw werkgever is grensoverschrijdend. Ook als u in het buitenland bent voor werk, hoort hij ervoor te zorgen dat u geen ongeval krijgt. Bijvoorbeeld door u veiligheidsschoenen te verschaffen en de juiste instructies te geven.

Ik was in tijdelijke dienst toen het ongeval plaatsvond

Dat maakt niet uit: de regels voor werkgevers zijn bij elke werknemer gelijk. Ook als u in tijdelijke dienst was of als uitzendkracht werkte.

Het ongeval was mijn eigen schuld

Als uw voet verbrijzeld raakt door een ongeluk op het werk, terwijl u niet de door uw werkgever verschafte veiligheidsschoenen droeg, dan is dat misschien uw eigen schuld. Toch kunt u waarschijnlijk wel de schade op uw werkgever verhalen. Wat waren de andere omstandigheden? Waardoor kwam het zware voorwerp op uw voet terecht? Heeft een collega wellicht een fout gemaakt? Was de situatie ter plekke wel veilig?

Werkgevers zijn slechts helemaal gevrijwaard van aansprakelijkheid als de werknemer uit bewuste roekeloosheid of opzet handelde. Hier is in de praktijk niet zo vaak sprake van.

Een bedrijfsongeval en eigen schuld? Neem contact met ons op en wij kijken wat wij voor u kunnen doen. Onze hulp is altijd kosteloos!

Ik ben zzp-er en had een ongeval tijdens een opdracht

In de meeste gevallen zijn zzp-ers zelf verantwoordelijk voor de schade die zij oplopen tijdens een bedrijfsongeval.

Hier is echter een uitzondering op: heeft de werkgever invloed op uw werkomstandigheden en oefende u werkzaamheden uit die ook door andere werknemers van het bedrijf uitgevoerd konden worden? Dan heeft u kans om uw schade toch nog vergoed te krijgen.

Bedrijfsongeval? Gratis juridisch advies

Slachtoffers van letselschade door een bedrijfsongeval hebben recht op gratis juridische hulp. Neem contact met ons op en wij bellen u dezelfde werkdag nog terug voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.