Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Werkgever aansprakelijk voor letselschade bedrijfsuitje?

21 september 2015 Bedrijfsongeval

Werkgever aansprakelijk voor letselschade bedrijfsuitje?

Ondanks dat een bedrijfsuitje vaak plaatsvindt op een locatie buiten het bedrijf, kan de werkgever toch verantwoordelijk zijn voor de schade die je hierdoor lijdt. Het is afhankelijk van de specifieke omstandigheden of het ongeval kan worden opgevat als een bedrijfsongeval.

7:658 BW: Werkgeversaansprakelijkheid

De werkgever is aansprakelijk op grond van artikel 7:658 BW of artikel 7:611 BW. De werkgever dient altijd eerst aansprakelijk gesteld te worden via artikel 7:658 BW. Dit artikel omvat namelijk een gunstige bewijslast verdeling voor de werknemer. Om een beroep te kunnen doen op artikel 7:658 moet de schade zijn geleden in de uitoefening van de werknemer zijn werkzaamheden.

Vaak is het genoeg dat een bedrijfsuitje verplicht was, of dat er een grote druk bestond om deel te nemen (Rechtbank Utrecht,23-08-2012, LJN BY1855). Dat de activiteit niets te maken had met de werkzaamheden en dat de activiteit in het weekend plaatsvond, doet niets aan af aan de werkgeversaansprakelijkheid.

Ook de omstandigheid dat het bedrijfsuitje niet op werkvloer plaatsvond, verandert niets aan de aansprakelijkheid van de werkgever. Het begrip ‘arbeidsplaats’ kan volgens de rechter ruim worden omschreven ( HR, 12-12-2008, NJ 2009, 332).

7:611 BW: Goed werkgeverschap

Mocht het bovenstaande niet van toepassing zijn dan kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 7:611. Uit dit artikel volgt de verplichting om zich als goed werkgever te gedragen. Waar het bij artikel 7:658 aan de werkgever is om te bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, ligt dat bij artikel 7:611 anders. In dit artikel wordt de bewijslast bij de werknemer neergelegd.

Er bestaan oa de volgende aanwijzingen dat een werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan zijn:

  • Het bedrijfsuitje was een risicovolle activiteit en er zijn geen beschermingsmiddelen uitgedeeld (HR, 17-04-2009, LJN BH1996).
  • Er zijn geen instructies gegeven bij het ondernemen van de activiteiten.
  • Of de werkgever een ongevallen verzekering voor de werknemers heeft afgesloten (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 22-06-2004, LJN AR2568).

Van belang kan ook zijn of de werkgever het uitje heeft georganiseerd, of dat hij een evenementenbureau heeft ingeschakeld en die volkomen vrij heeft gelaten. Hoe meer zeggenschap de werkgever had over het uitje, des te sneller zal hij aansprakelijk zijn. Mocht de werkgever niet aansprakelijk zijn, dan kan wellicht het evenementenbureau nog aansprakelijk te houden zijn voor de letselschade.

Conclusie: letselschade bedrijfsuitje

De aansprakelijkheid van de werkgever voor letselschade die op wordt gelopen tijdens een bedrijfsuitje, is dus erg afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het is daarom altijd verstandig om contact op te nemen met een letselschadejurist om de mogelijkheden te onderzoeken. Dit kan uiteraard in goed overleg met de werkgever. In de meeste gevallen is die wel bereid om (via zijn aansprakelijkheidsverzekeraar) uw letselschade te vergoeden.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.