Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Aansprakelijkheid aanrijding stilstaande auto

18 juni 2018 Auto ongeluk

Aansprakelijkheid aanrijding stilstaande auto

U bent op de fiets tegen een stilstaande auto aangereden. U heeft niet alleen letselschade opgelopen, maar ook de auto beschadigd. Wat nu? Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij een aanrijding met een stilstaande auto? Kunt u dan wel een schadeclaim laten indienen? Of draait u zelf voor de kosten op? U leest het hier.

De aansprakelijkheid is geheel afhankelijk van de toedracht van het ongeval. Daarom behandelen we in dit artikel drie mogelijke situaties wanneer u met uw fiets tegen een stilstaande auto aanrijdt.

Het ongeval gebeurt terwijl de auto:

  • Geparkeerd staat en op dat moment geen verkeersdeelnemer is
  • Stilstaat op de rijbaan omdat de bestuurder op iemand wacht of aan het laden en lossen is
  • Net ingeparkeerd is en de bestuurder of een andere inzittende het portier opengooit waar u tegenaan fietst

Ook bespreken we in het kort wat er gebeurt als u met uw auto tegen een stilstaande auto aanrijdt.

Bereken uw letselschade 

Belangrijke achtergrondinformatie bij een aanrijding tussen een fiets en een auto

Wanneer u zich op de fiets in het verkeer begeeft, bent u een kwetsbare verkeersdeelnemer. U heeft als fietser immers geen enkele vorm van bescherming tegen mogelijke verkeersongelukken. Hierdoor loopt u een groter risico op ernstig letsel als u wordt aangereden door een sterke verkeersdeelnemer. Onder deze laatstgenoemde verkeersdeelnemers vallen alle motorrijtuigen, zoals een auto.

Fietsers genieten in Nederland dan ook speciale juridische bescherming op grond van artikel 185 uit de WVW:

“Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is.”

Dit houdt in dat de bestuurder of eigenaar van een motorrijtuig vrijwel altijd aansprakelijk is voor de opgelopen schade. In de praktijk betekent dit dat wanneer u als zwakke verkeersdeelnemer door een sterke verkeersdeelnemer wordt aangereden, u vrijwel altijd recht heeft op schadevergoeding. Zelfs als u het ongeval (deels) zelf heeft veroorzaakt. Ténzij er sprake is van overmacht.

Uitzondering bij overmacht

Er is één uitzondering op artikel 185 uit de WVW: overmacht.

De Hoge Raad heeft het begrip ‘overmacht’ in deze bepaling op de volgende wijze uitgelegd. Er is sprake van overmacht, wanneer:

“De fouten van de andere weggebruiker zo onwaarschijnlijk waren dat de bestuurder hiermee geen rekening hoefde te houden.” (HR 22 mei 1992, NJ 1992/527 (ABP/Winterthur).

Dat betekent dat in de praktijk overmacht niet snel wordt aangenomen. Dat houdt in dat als de bestuurder van het motorvoertuig kan aantonen dat u met opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid een verkeersfout heeft begaan, u geen recht zult hebben op een schadevergoeding. De bestuurder van het motorvoertuig moet hier het bewijs voor aandragen. Overmacht wordt bijna nooit toegekend in de praktijk.

Vragen? Neem contact op

Aansprakelijkheid bij een aanrijding met een stilstaande auto

De aansprakelijkheid bij een aanrijding met een stilstaande auto hangt van de situatie af. Dit wordt onderzocht aan de hand van de volgende twee vragen:

  1. Was de auto op het moment van het ongeval een verkeersdeelnemer?
  2. Wat was de oorzaak van het ongeval?

We leggen het hieronder aan u uit aan de hand van de drie mogelijke ongevalssituaties.

De auto staat geparkeerd en is op dat moment geen verkeersdeelnemer

Het kan zijn dat u tegen een geparkeerde auto bent aangereden. In dat geval is artikel 185 WVW niet van toepassing, omdat de auto op dat moment geen verkeersdeelnemer is. Als u daardoor schade oploopt, komt die niet voor een vergoeding in aanmerking. En als u schade heeft gemaakt aan de geparkeerde auto dient u die schade te vergoeden.

Vragen? Neem contact op

De auto staat stil maar neemt wél deel aan het verkeer

Het kan zijn dat er een auto langs de kant van de weg staat of deels op de stoep omdat de bestuurder aan het laden en lossen is of op iemand staat te wachten. Als dat het geval is, neemt de auto wél deel aan het verkeer. Wat betekent dat artikel 185 WVW hier wel van toepassing is.

U heeft dan wellicht ook schade gemaakt aan de geparkeerde auto, maar die hoeft u dan niet te vergoeden. En in deze situatie bestaat de kans dat u (een deel van) uw schade vergoed kunt krijgen. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat er sprake is van overmacht, dan krijgt u uw schade niet vergoed.

U fietst tegen een autoportier aan

De angst voor vele fietsers: u fietst met een aardig vaartje over de weg als plotseling een autoportier wordt opengegooid. U krijgt het portier in uw gezicht of u rijdt er in volle vaart tegenaan. U kunt dan vrijwel altijd uw gehele letselschade verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij. Omdat in deze situatie de schuld ligt bij diegene die de portier opende zonder goed om zich heen te kijken.

Auto rijdt tegen stilstaande auto

Iemand heeft schade gemaakt aan mijn auto, wat nu? Als het een ongeval tussen twee motorvoertuigen betreft, gaat artikel 185 WVW niet op. Wanneer een andere verkeersdeelnemer uw stilstaande auto aanrijdt, krijgt u uiteraard de schade vergoed. Maar dit geldt ook andersom. Als u met uw auto tegen een stilstaande auto aanrijdt, dient u de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Heeft u letsel opgelopen en een SVI-verzekering afgesloten? Dan kunt u daar terecht voor het claimen van uw letselschade. Schakel daar altijd juridische hulp voor in. Zodat u zeker weet dat u krijgt waar u recht op heeft.

Vragen? Neem contact op

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.