Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

10 Vragen aan een letselschadejurist

29 juni 2016 Algemeen

10 Vragen aan een letselschadejurist

Wil je weten wat een letselschadejurist van ons kantoor voor jou kan betekenen na een ongeval? Lees hieronder de antwoorden op de vragen. Heb je hierna nog meer vragen? Neem dan contact met ons op voor gratis juridisch advies bij letselschade.

Inhoudsopgave gestelde vragen:

1. Wat is letselschade?

2. Wat voor soorten letselschade bestaan er?

3. Wat doet een letselschadejurist precies?

4. Wat moet ik doen als ik denk recht te hebben op vergoeding van letselschade?

5. Is een letselschadejurist van JBL&G altijd gratis en hoe kan dat?

6. Is de hulp bij letselschade van alle andere letselschade kantoren ook gratis?

7. Welke opleiding heeft een letselschadejurist van JBL&G?

8. Hoe lang duurt een letselschadezaak?

9. Waarom heeft JBL&G twee eigen medisch adviseurs in dienst?

10. Hoe hoog wordt mijn schadevergoeding na letselschade door een ongeval?

1. Wat is letselschade?

Er is sprake van letselschade wanneer iemand verwondingen of letsel oploopt als gevolg van een ongeval. Dit kan een verkeersongeval zijn, of een bedrijfsongeval. Ook wanneer iemand letsel oploopt door een hondenbeet, medische fout of een val van een paard kan die persoon letselschade oplopen. Het letsel kan uiteenlopen van een gebroken tand, een gekneusde of geschaafde knie tot een gebroken been, een whiplash, een dwarslaesie etc. Wanneer het slachtoffer door zijn verwondingen en letsel (financieel) schade lijdt, spreek je van letselschade.

Personenschade

Letselschade is de schade die een letselschadeadvocaat verhaalt op de aansprakelijke partij na het ongeval. Letselschade wordt ook wel personenschade genoemd.

2. Wat voor soorten letselschade bestaan er?

Er is materiële letselschade en immateriële letselschade. Dat laatste wordt ook wel smartengeld genoemd. Voorbeelden van materiële letselschade zijn:

 • Schade aan de fiets of auto
 • Schade aan kleding door bijvoorbeeld een fietsongeluk
 • De kosten die iemand moet maken om huishoudelijke hulp in te schakelen
 • Reiskosten naar het ziekenhuis voor behandeling
 • Gemiste inkomsten doordat iemand (tijdelijk) arbeidsongeschikt wordt na het ongeval

Vraag na een ongeval altijd juridische ondersteuning, doe het niet zelf!

Er zijn te veel soorten letselschade om hier op te noemen. Wanneer u met letselschade te maken krijgt, is het altijd verstandig een ervaren letselschadespecialist in te schakelen. U kunt contact met ons kantoor opnemen. Wij bespreken dan geheel vrijblijvend uw letselschadetraject. JBL&G kan u gratis helpen bij het claimen van uw letselschade.

3. Wat doet een letselschadejurist precies?

Wanneer je een ongeval overkomt waarvoor een ander aansprakelijk is, kun je je letselschade verhalen op de dader. Vaak weet een letselschadeslachtoffer zelf niet welke schade hij allemaal kan claimen of hoe hij dat het beste kan doen. U kunt een jurist van JBL&G namens u een schadeclaim in laten dienen. Juridische bijstand bij het claimen van de letselschadevergoeding is erg belangrijk.

Kies voor een groter letselschadekantoor met meerdere juristen

Een goede letselschadejurist die is aangesloten bij één van de grotere letselschadebureaus heeft de kennis om de juiste schadeposten te berekenen. Een groter kantoor biedt het voordeel dat continuïteit gewaarborgd wordt, dat er kennis en ervaring wordt gedeeld, dat betrouwbaar is. Een goede letselschadejurist komt bij het slachtoffer thuis om alles door te spreken. Zo komt hij erachter welk letsel er is opgelopen en welke schadeclaim er ingediend kan worden. En natuurlijk zorgt de letselschadejurist ervoor dat de aansprakelijkheid erkend gaat worden.

In het kort gezegd doet een letselschadejurist het volgende:

 • Hij stelt de wederpartij aansprakelijk.
 • Hij inventariseert het letsel en de verwondingen en vraagt medische informatie op over het letsel.
 • Hij maakt een uitgebreide en zorgvuldige schadeberekening om zo een volledige en rechtvaardige letselschadevergoeding te kunnen claimen.
 • Hij zorgt ervoor dat er in een zo vroeg mogelijk stadium een voorschot op de schade wordt uitgekeerd.
 • Hij schakelt indien nodig een arbeidsdeskundige in
 • Hij roept de hulp in van een medisch adviseur wanneer er onduidelijkheid bestaat over de klachten van het letselschadeslachtoffer of over de oorzaak van die klachten.
 • Hij voert de discussies met de wederpartij over de aansprakelijkheid en over de hoogte van de schadevergoeding.
 • Hij zorgt ervoor dat uiteindelijk het letselschadetraject naar tevredenheid van het slachtoffer wordt afgewikkeld.

4. Wat moet ik doen als ik denk recht te hebben op vergoeding van letselschade?

Schade van een automobilist/bromfietser na een verkeersongeval

Na een verkeersongeval is het belangrijk dat u de gegevens krijgt van de tegenpartij. Ook moet u – wanneer dat mogelijk is – gegevens van getuigen vragen. Het komt vaak voor dat u zelf zeker weet dat u door groen licht bent gereden, maar dat de tegenpartij zegt dat u door rood reed. Wanneer er dan geen getuigen zijn, wordt het heel erg lastig om de schadevergoeding op de tegenpartij te verhalen. Want de partij die schade eist (in dit geval het letselschadeslachtoffer) moet de toedracht bewijzen: Wie eist, die bewijst.

Schade van een voetganger of fietser na een verkeersongeval

Wanneer u lopend of op de fiets door een motorvoertuig bent aangereden, is het heel belangrijk dat u de gegevens van die automobilist of bromfietser krijgt. Als het voertuig is doorgereden zonder te stoppen, moet u op zijn minst één getuige hebben, die kan verklaren dat uw letselschade is ontstaan door een motorvoertuig. In dat geval kan onze jurist voor u het Waarborgfonds Motorverkeer aanschrijven om op die manier uw letselschade vergoed te laten krijgen.

Schade na een bedrijfsongeval

Ook na een ongeval op het werk is het handig als u getuigen van het ongeval heeft. Was u alleen aan het werk en was er niemand in de buurt die gezien heeft wat er gebeurde, meldt het ongeval dan direct bij uw leidinggevende en vertel aan de arts hoe het ongeval kon plaatsvinden. Het dossier van uw (huis)arts kan dan later als bewijs dienen van de toedracht van het ongeval op het werk.
Neem in al bovenstaande gevallen zo snel mogelijk contact op met een ervaren letselschadedeskundige die u kan helpen bij de schaderegeling. Op die manier weet u zeker dat u de letselschadevergoeding krijgt waar u recht op heeft en kan de (verzekeraar van de) tegenpartij u niet met een kluitje in het riet sturen.

5. Is een letselschadejurist van JBL&G altijd gratis en hoe kan dat?

Bij JBL&G is het inschakelen van een letselschadejurist voor een slachtoffer van een ongeval of hondenbeet altijd helemaal gratis! U zult zich afvragen hoe dat kan? Welnu, ons kantoor kan de kosten zoals die gemaakt worden indienen bij de verzekeraar van de tegenpartij.

Wat als de aansprakelijkheid toch niet rondkomt, wie betaalt dan de nota?

Komt de aansprakelijkheid niet rond, of is de tegenpartij niet goed verzekerd en heeft deze geen geld om uw schade (en onze nota) te betalen, dan crediteren wij de nota. U krijgt dus van ons kantoor nimmer een nota toegestuurd die u moet betalen. Er wordt ook niks verrekend met uw schadevergoeding, er worden geen no cure no pay bedragen ingehouden. Er gaat niet van uw schade af. U krijgt dit in het eerste schriftelijke contact met ons kantoor zwart op wit bevestigd.

6. Is de hulp bij letselschade van alle andere letselschade kantoren ook gratis?

Nee! Heel veel kantoren verrekenen hun kosten (wanneer die niet – volledig –  door de tegenpartij worden vergoed) met het schadebedrag zoals dat eigenlijk voor het slachtoffer is bestemd. Ook zijn er veel letselschadekantoren, die een vast percentage van de schadevergoeding afnemen voor hun eigen kosten. Het slachtoffer krijgt in die gevallen dus niet zijn gehele schade vergoed. Lees hier waarom JBL&G dat een kwalijke manier van werken vindt.

7. Welke opleiding heeft een letselschadejurist van JBL&G?

Vrijwel alle juristen die bij JBL&G werken hebben een universitaire studie Rechten afgerond. De meesten hebben als master dan ook nog het vak Gezondheidsrecht of Aansprakelijkheidsrecht gekozen. Verder verzorgt ons kantoor wekelijks jurisprudentie-onderwijs, zodat de letselschadejuristen altijd op de hoogte zijn van de meest recente uitspraken die er door de Nederlandse rechters zijn gedaan. Wij merken dat wij daardoor een streepje voor hebben op verzekeraars. De werknemers die voor een verzekeraar werken hebben vaak geen universitaire studie afgerond en zijn vaak niet op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Discussie over de aansprakelijkheid voor het ongeval

Bij een discussie omtrent de aansprakelijkheid geeft dit vaak de doorslag in het voordeel van het letselschadeslachtoffer.

Verder worden er maandelijks incompanycursussen bij JBL&G gegeven over onderwerpen die in de praktijk van belang zijn. Onze juristen zijn dus allen zeer goed geschoold en blijven op deze manier altijd up to date.

8. Hoe lang duurt een letselschadezaak?

Hoe lang een letselschadezaak loopt, hangt af van een paar factoren:

 • Hoe ernstig is het letsel?
 • Hoe lang duurt het voordat er een zogenaamde ‘medische eindtoestand’ is bereikt? (dat is wanneer de klachten óf geheel verdwenen zijn, óf stabiel blijven).
 • Hoe duidelijk is het welke schade in de toekomst nog zal worden geleden?

Zo snel mogelijk de letselschadeclaim afhandelen?

Wij begrijpen dat u het liefst zo snel mogelijk uw letselschadeclaim afgehandeld wenst te zien. Maar het is niet verstandig om wanneer u nog veel klachten en pijn heeft de zaak al af te wikkelen. Bij een whiplash bijvoorbeeld is het ene slachtoffer na drie maanden van al zijn klachten af, maar het kan ook gebeuren dat een whiplash-slachtoffer na tien jaar nóg klachten heeft.
Een verzekeraar zal altijd zo snel mogelijk willen afwikkelen.

Pas de zaak sluiten wanneer dat echt verantwoord is, niet laten opjutten door de tegenpartij

Wanneer u een jurist van JBL&G inschakelt zal deze er op toe zien dat er pas afgewikkeld wordt, wanneer dat verantwoord is. Vaak is hiervoor het advies van onze medisch adviseur nodig om verantwoord te kunnen afwikkelen. Wanneer u zelf wilt afwikkelen op een bepaald moment, zal de jurist met u de voor en tegens hiervan bespreken. Uiteindelijk bent u het zelf die beslist. Maar dat is dan wel een beslissing, die u weloverwogen heeft kunnen nemen en waar u later geen spijt van krijgt!

9. Waarom heeft JBL&G twee eigen medisch adviseurs in dienst?

JBL&G vindt het erg belangrijk dat letselschadeslachtoffers hun schade vergoed krijgen. Maar ook vinden wij het belangrijk dat slachtoffers de juiste medische behandeling krijgen en dat hun letsel en hun klachten en beperkingen als gevolg van het ongeval goed worden ingeschat en beoordeeld. De meeste verzekeraars hebben ook een medisch adviseur in dienst. Het zou dus een ongelijke strijd zijn wanneer een letselschadekantoor géén medisch adviseur tot zijn beschikking zou hebben.

Medisch adviseurs van de verzekeraar

Medisch adviseurs van verzekeraars vinden al snel dat de klachten niet het gevolg (meer) zijn van het ongeval. Dat het slachtoffer vóór het ongeval ook al zulke klachten had, of dat de klachten na een paar maanden maar eens over moeten zijn. Een eigen medisch adviseur is dus erg belangrijk. Er zijn niet veel letselschadekantoren die een eigen medisch adviseur in dienst hebben. JBL&G heeft de beschikking over maar liefst twee eigen medisch adviseurs!

10. Hoe hoog wordt mijn schadevergoeding na letselschade door een ongeval?

Deze vraag wordt ons vaak al in het eerste telefoongesprek gesteld. Een goed jurist zal daar niet direct een duidelijk antwoord op kunnen geven. Het hangt immers van zoveel dingen af:

 • Werkte u vóór het ongeval en bent u nu arbeidsongeschikt en lijdt u daardoor verlies aan verdienvermogen (Met andere woorden: ontvangt u minder loon na het ongeval)?
 • Heeft u huishoudelijke hulp nodig na het ongeval, of hulp bij het uitlaten van uw hond, of het maaien van uw gras?
 • Hoe lang zullen uw klachten duren etc etc.

Zo snel mogelijk een voorschot op de letselschade aanvragen

Wanneer – na een eerste vrijblijvend intakegesprek – uw zaak bij ons kantoor in behandeling is genomen, zal er altijd zo spoedig mogelijk een schadeberekening worden gemaakt, waarin de eerste schadeposten worden opgenomen. In de meeste gevallen is het overduidelijk dat u schade lijdt (bv doordat u veel hulp nodig heeft of loonverlies lijdt). In dat geval wordt er al direct in de eerste brief aan de wederpartij gevraagd om een voorschot op uw schade uit te keren.

Wat moet ik doen nadat ik een ongeval heb gehad?

Bel ons tijdens kantoor uren op telefoonnummer: 020 – 214 99 00 of vul het contactformulier in. Diezelfde werkdag heeft u al contact met één van onze letselschadejuristen en wordt uw zaak in gang gezet!

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.