Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Smartengeldbedragen bij whiplash na een verkeersongeval

6 februari 2016 Smartengeld

Smartengeldbedragen bij whiplash na een verkeersongeval

De ene whiplash is de andere niet. Wanneer je in de Smartengeldgids van de ANWB kijkt, zie je dat er een groot verschil is tussen de hoogte van de smartengeldbedragen zoals die door de Nederlandse rechters toegekend worden, wanneer er sprake is van whiplash.

Wanneer je als slachtoffer van een verkeersongeval whiplash klachten overhoudt, heb je recht op smartengeld. Hoe hoog dit smartengeld uiteindelijk is, wordt bepaald aan de hand van bedragen zoals die in soortgelijke gevallen zijn uitgekeerd in Nederland.

Wanneer kan er whiplash worden vastgesteld?

De klachten moeten passen bij de medisch vastgestelde afwijkingen of aandoeningen behorend bij een whiplashsyndroom. Er moet sprake zijn van een plausibel klachtenpatroon. Dus hoewel de klachten niet objectief vast te stellen zijn (ze zijn niet door middel van wat voor test dan ook vast te leggen), dient er voldoende aannemelijk gemaakt te worden dat er sprake is van een post-whiplashsyndroom.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van uitgekeerde bedragen, zoals die vermeld staan in de Smartengeldgids.

SMARTENGELD BEDRAG : € 1.000,-

Casus: Het slachtoffer heeft een auto-ongeval meegemaakt. Leeftijd van het slachtoffer wordt niet genoemd. Hij werd van achter aangereden door een andere auto. Hierdoor ontwikkelde hij een post-whiplashsyndroom. In 2011 gebeurde er iets soortgelijks. Weer werd hij van achter aangereden. De rechtbank was van mening dat de klachten alleen door het eerste ongeval werden veroorzaakt en dat het tweede ongeval hier niet veel aan heeft veranderd.

Beperkingen en klachten door het ongeval

Het slachtoffer had de volgende klachten en beperkingen door het ongeval:
• Bewegingsbeperkingen van zijn nek, schouders en armen
• Nekpijn
• Hoofdpijn

Uit de informatie van de huisarts blijkt dat de klachten het gevolg zijn van het ongeval omdat er sprake is van klachten die:
• Consistent zijn
• Consequent zijn
• En een samenhangend patroon geven

SMARTENGELD BEDRAG : € 19.246,-

Casus: De auto waarin het slachtoffer (26 jaar) als passagier meereed, werd op een kruising opzij aangereden. Hierdoor liep het letselschadeslachtoffer een whiplash op.

Beperkingen en klachten door het ongeval

• Snel vermoeid
• Chronische hoofdpijn
• Uitvalverschijnselen
• Concentratiestoornissen

Het slachtoffer kan nog maar gedeeltelijk werken gedurende korte periodes achtereen. De toekomstverwachting is ongunstig. Hij was vóór het ongeluk een actieve sporter op hoog niveau (squash, turnen).

SMARTENGELD BEDRAG : € 23.161,-

Casus: Het slachtoffer (49 jaar) werd als passagier van achter aangereden terwijl de auto waarin hij zich bevond voor een rood stoplicht stond te wachten. Hierdoor heeft hij een whiplash opgelopen.

Beperkingen en klachten door het ongeval

• Pijn in zijn achterhoofd
• Nekpijn uitstralend naar de linkerkant van zijn rug, linkerarm en -hand
• Een slepend linkerbeen
• Tintelingen in zijn voet
• Extreme vermoeidheid
• Scheefstand van het hoofd en
• Uitdoving seksuele gevoelens

Omdat de man al psychische problemen had ten gevolge van omstandigheden op zijn werk acht het hof een vergoeding van 70% van de schade op zijn plaats.

Waarom zo’n groot verschil?

In bovenstaande drie whiplash zaken worden bedragen uitgekeerd variërend van € 1.000,- tot meer dan € 23.000. Waarin zit nu het verschil? Het verschil in uitgekeerd smartengeld wordt vaak bepaald door de argumenten zoals een goede letselschadejurist die kan aanvoeren in de discussie met de aansprakelijke tegenpartij.

Wat is smartengeld eigenlijk?

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade: pijn, leed en gederfde levensvreugde als gevolg van het letsel dat is veroorzaakt door een ongeval, hondenbeet etc. De hoogte van smartengeld is niet gemakkelijk te berekenen. Het gaat namelijk om niet aantoonbare schade, en het is daarom heel lastig om hiervoor een bedrag vast te stellen.

Wanneer wordt het smartengeld berekend?

Pas helemaal aan het eind van een letselschadetraject kan de hoogte van het smartengeld bepaald worden. Pas dan kan namelijk vastgesteld worden of iemand blijvende klachten en beperkingen overhoudt aan het ongeval. We noemen dit de medische eindtoestand: de klachten zijn geheel verdwenen, of de klachten zullen niet verdere toe- of afnemen.

Wie bepaalt de hoogte van het smartengeld?

Bij het bepalen van de hoogte van smartengeld wordt gekeken naar rechterlijke uitspraken in concrete vergelijkbare gevallen in Nederland. De belangrijkste uitspraken worden gebundeld in het Smartengeldgids, uitgegeven door de ANWB. Dit boek is bestemd voor onder meer juristen, verzekeringsmaatschappijen, advocaten en letselschadebehandelaars.

Wordt er onderhandeld over de hoogte van het smartengeld?

Ja, in de meeste gevallen is er een discussie over de hoogte van het smartengeld. De aansprakelijke verzekeraar is in de meeste gevallen niet bereid het bedrag te betalen waarvan de (advocaat van) cliënt van mening is dat hij hier recht op heeft. Door een goede letselschadejurist in de arm te nemen, zorg je ervoor dat je een rechtvaardig bedrag aan smartengeld uitgekeerd krijgt.

Neem daarom vandaag nog contact met ons op voor gratis advies!

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.