Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

telmachine om letselschade te claimen

Claimen van schadevergoeding na een ernstig ongeval

U heeft te maken gehad met een ernstig ongeval in het verkeer, en u wilt de schade die u als gevolg daarvan heeft opgelopen, verhalen op de tegenpartij. Er kunnen in dit geval diverse schadeposten geclaimd worden wanneer een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van dit ernstige verkeersongeval.

Schade als gevolg van een ernstig ongeval

Door een ernstig verkeersongeluk kunt u grote schade oplopen. Wanneer de verwondingen dusdanig ernstig zijn dat u arbeidsongeschikt bent geworden door het ongeval, kunt u al snel in de financiële problemen komen. Sommige werkgevers betalen slechts 70% loon door na een ongeval. Dit betekent dat als  u vóór het ongeval een inkomen had van € 2.500,- u nu nog maar € 1.750,- als inkomen heeft. Terwijl uw vaste lasten natuurlijk gewoon door blijven lopen.

Erger nog: u maakt vaak veel meer kosten na een ongeval. Denk aan:

 • Eigen bijdrage ziektekostenverzekering
 • Ingeschakelde hulp om bij de verzorging en het huishouden te helpen
 • Kosten voor een fysiotherapeut etc.
 • Zie voor meer schadeposten onze pagina Schadeposten bij letselschade

Wat te doen na een ernstig ongeval

Wanneer u de hulp inschakelt van ons kantoor, zorgt de jurist ervoor dat u zo snel mogelijk een voorschot op uw letselschade krijgt uitgekeerd, zodat u in elk geval uw vaste lasten, zoals bijvoorbeeld de huur of de hypotheek kunt blijven betalen. Sommige verzekeraars traineren de afwikkeling van een ernstig ongeval dusdanig, dat het slachtoffer wel gedwongen wordt in te stemmen met een afwikkelingsvoorstel dat veel te laag is in verhouding met hun schade.

Tip: wikkel uw letselschade zaak niet af zonder juridisch advies in te winnen! JBL&G helpt u gratis bij het verhalen van uw schade.

Jurist komt bij u op bezoek na een verkeersongeval

Wanneer u dat prettig vindt, kan de jurist in een heel vroeg stadium al bij u op bezoek komen. Dit gesprek kan zelfs nog in het ziekenhuis of revalidatiecentrum plaatsvinden. Veel slachtoffers vinden het een geruststellend idee dat een ervaren jurist zich om hun schade bekommert. Zo kan het slachtoffer zelf ten volle werken aan zijn revalidatie.

Eigen bedrijf en ernstig ongeval

U bent ZZP’er of DGA en heeft een ernstig ongeval meegemaakt. De zaken moeten natuurlijk gewoon doorgaan. U wilt als gevolg van het ongeval niet failliet gaan! In dit geval is het belangrijk dat de jurist spoedig bij u (of uw boekhouder of uw zakenpartner) langsgaat om te bespreken wat het beste gedaan kan worden om de zaak draaiende te houden. Het is belangrijk dat de verzekeraar van de tegenpartij hier zo snel mogelijk bij wordt betrokken. Soms dient er een vervangende kracht te worden ingeschakeld, om de zaak draaiende te houden. De letselschade jurist kan deze zaken voor u regelen.

Zelfstandige met letselschade na een ernstig ongeval:

 • Schakel, wanneer dit nodig is, een vervanger in, de redelijke kosten hiervoor dienen te worden vergoed;
 • Houd bij welke opdrachten u misloopt;
 • Vraag uw boekhouder om hulp om aan te tonen wat u zonder ongeval aan omzet zou hebben kunnen gemaakt.

Smartengeld na een ernstig verkeersongeval

Wanneer u ernstig letsel oploopt door een verkeersongeval en een ander is schuldig aan het ongeval, heeft u altijd ook recht op betaling van smartengeld. De ernst van het letsel bepaalt de hoogte van de smartengelduitkering. Stem niet te snel in met het voorstel zoals dat gedaan wordt door de tegenpartij. In de meeste gevallen is dit bedrag te laag. Roep de hulp in van een ervaren jurist, zodat u later geen spijt krijgt.

Stel een vraag

Wat doet de politie na een ernstig verkeersongeval?

In de meeste gevallen zal de politie een strafrechtelijk onderzoek instellen. Doel van dit onderzoek is uit te vinden wie het ongeval heeft veroorzaakt en of er een (ernstig) verwijt kan worden gemaakt aan één van de betrokken verkeersdeelnemers. De politie laat dan een zogenaamde verkeersongevallenanalyse uitvoeren.

Als hieruit blijkt dat de tegenpartij

 • roekeloos of
 • gevaarlijk en
 • onverantwoordelijk gedrag heeft vertoond, kan de veroorzaker van het ongeval beschuldigd worden van overtreding van artikel 6 WVW:

“Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.”

Alcohol en het veroorzaken van een ernstig ongeval

Wanneer de dader bijvoorbeeld te veel alcohol heeft genuttigd, of gevaarlijk rijgedrag zoals bumperkleven, of zeer riskant inhalen heeft vertoond, dan is er sprake van strafverzwarende omstandigheden, en kan de rechter gevangenisstraf opleggen.

JBL&G vraagt voor u gratis het Proces Verbaal op

Moet ik mij voegen in een rechtszaak na een ernstig ongeval?

Wanneer het ongeval door een ander is veroorzaakt en de Officier van Justitie besluit over te gaan tot vervolging van de verdachte, dan kunt u zich ‘voegen in het strafproces’. Wanneer u een jurist of letselschadeadvocaat heeft ingeschakeld is dit niet noodzakelijk. Uw belangenbehartiger kan in een civiele procedure uw schade claimen, maar meestal is een gang naar de rechter helemaal niet nodig. De meeste letselschadezaken worden zonder tussenkomst van de rechter afgewikkeld. U kunt hier meer lezen over schade claimen in het strafproces.

Wat te doen na een ernstig ongeval?

Nadat u in het ziekenhuis bent beland, kunt u aan een vriend of familielid vragen uw zaken tijdelijk te laten behartigen. Schakel zo vroeg mogelijk een letselschadejurist in, zodat u zo snel mogelijk (een voorschot op) uw schade vergoed kunt krijgen. Dit voorkomt stress en zorgen om uw financiële situatie als gevolg van minder inkomsten en hogere kosten.

Natuurlijk staat het lichamelijk herstel voorop, maar u moet door het ongeval niet in de financiële problemen raken. Neem contact op zodat onze jurist met u, of wanneer u daartoe nog niet in staat bent, de gang van zaken na het ongeval met u door kan nemen.

Eerste stappenplan na een ernstig ongeval:

 • Laat u behandelen in het ziekenhuis
 • Vraag een naaste voor u contact op te nemen met een letselschadejurist
 • Vraag of deze jurist naar het ziekenhuis kan komen wanneer u dit geruststelt
 • Dit gesprek kan ook in een later stadium bij u thuis of in een revalidatiecentrum plaatsvinden
 • Laat de jurist de tegenpartij aansprakelijk stellen
 • Laat de jurist een voorschot op uw schade claimen

Tot slot: Uw gezondheid gaat voor alles. U wilt geen stress ervaren doordat uw letselschade niet, of niet geheel vergoed wordt. Vraag daarom hulp bij het claimen van uw schade.
Contact opnemen Tel: 020 – 214 99 00

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.