Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Dagblad van het Noorden publiceert, net als vele andere media, stukken over zaken waar JBL&G bij betrokken is. Spraakmakende zaken met een interessant onderwerp of schade die nog nooit eerder geclaimd werd in Nederland. Lees op deze pagina wat Dagblad van het Noorden schrijft over JBL&G.

Student na aardbeving geraakt door betonblok

Student Jelmer Potkamp liep een hersenschudding op toen een stuk beton op zijn hoofd terecht kwam toen hij op zijn balkon stond na een aardbeving in de stad Groningen. Zowel de NAM als de huisbaas van de student zijn aansprakelijk gesteld door JBL&G. Het is nog niet duidelijk hoe hoog de schadeclaim als gevolg van het ongeval door de aardbeving zal uitvallen. Dat hangt af van hoe het letsel zich ontwikkelt. Dit is voor zover bekend de eerste keer dat iemand schade oploopt door een aardbeving in Groningen.

JBL&G stelt Scheper ziekenhuis aansprakelijk

JBL&G dient namens nabestaanden van een overleden patiënt een schadeclaim in bij het Scheperziekenhuis te Emmen. Patiënt kreeg een darmperforatie als gevolg van een kijkoperatie. De ernstige klachten zoals hij na de kijk operatie ondervond, werden niet serieus genomen. De chirurg schreef zelfs een ontslagbrief aan de huisarts van het slachtoffer, waarin stond dat hij in goede conditie naar huis was gestuurd. Het ziekenhuis heeft na het incident maatregelen getroffen ter voorkoming van een herhaling van deze situatie. De inspectie voor de gezondheidszorg meldt dat de thans genomen maatregelen op zich adequaat zijn, maar dat het te betreuren is dat deze nog nodig waren.

Student tijdens aardbeving geraakt door brokstokken

Stuk in de papieren versie van het Dagblad van het Noorden over de student die gewond raakte na een aardbeving in Groningen. De student legt een letselschadeclaim neer bij de NAM en de verhuurder van zijn woning. JBL&G staat het slachtoffer bij bij het verhalen van zijn letselschade. De hoogte van het schadebedrag is nog niet bekend. Dit kan pas worden berekend wanneer cliënt hersteld is, dan wel wanneer bekend is of cliënt al dan niet blijvende klachten aan het voorval zal overhouden.

JBLG klaagt Wilhelminaziekenhuis aan

Een arts in het WZA te Assen negeert de wens van een patiënt tot het staken van de behandeling. Hoewel de vrouw diverse verklaringen had ondertekend waaruit blijkt dat zij niet behandeld/beademd wenste te worden, heeft de arts – tegen de uitdrukkelijke wens van de patiënt in – de vrouw aan de beademing gelegd. Hoewel het met de dag slechter ging, weigerde de arts de vrouw  waardig te laten sterven. Pas toen een door de familie ingeschakelde advocaat dreigde met een kort geding, werd de behandeling gestaakt.

Over JBL&G

Juridisch Bureau Letselschade en Gezondheidsrecht is een letselschadekantoor met een unieke benadering. JBL&G wil namelijk vooral het beste voor de slachtoffers van letselschade. Daarom helpt zij hen kosteloos. JBL&G zal haar cliënten nooit een rekening sturen.

JBL&G luistert naar haar cliënten en biedt hen persoonlijke juridische bijstand. JBL&G werkt door heel Nederland. En dankzij de meer dan vijftien jaar ervaring in het succesvol claimen van letselschade voor slachtoffers, weet zij hoe ze moet zorgen dat haar cliënten krijgen waar ze recht op hebben.

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.