Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Drie vragen over een deelgeschilprocedure

15 augustus 2016 Algemeen

Drie vragen over een deelgeschilprocedure

In een letselschadezaak proberen alle betrokken partijen tot een minnelijke schikking te komen. Dat betekent dat zij in goed overleg, zonder tussenkomst van een rechter, tot een overeenkomst over de zaak proberen te komen. Zij proberen het eens te worden over zaken als aansprakelijkheid, de schadeposten en bevoorschotting. Zo proberen ze ervoor te zorgen dat het proces van schade regelen niet meer tijd kost dan nodig is en zich niet voortsleept.

Maar wat als dat niet lukt? Als de betrokken partijen onenigheid hebben over één of meerdere onderdelen van de zaak en er samen niet uitkomen? Dan kunnen zij beslissen om alsnog naar de rechter te stappen en een deelgeschilprocedure te starten.

1. Wat is een deelgeschilprocedure?

In een deelgeschilprocedure kijkt een rechter naar een (onderdeel van een) letselschadezaak die is vastgelopen omdat de partijen het niet eens kunnen worden. Weigert een verzekeraar om  aansprakelijkheid te erkennen? Vindt hij dat u niet genoeg uw best doet om te re-integreren? Of is hij het niet eens met één van de door u naar voren gebrachte schadeposten?

Dan kunnen u of uw belangenbehartiger naar de rechter stappen om hierover te laten oordelen. Waar kan een deelgeschilprocedure over gaan?

 • De aansprakelijkheid en erkenning hiervan;
 • De schadeposten;
 • Het percentage eigen schuld;
 • Het inschakelen van experts en de interpretatie van hun rapporten;
 • De causaliteit;
 • De schadebeperkingsplicht van het slachtoffer;
 • Het opnemen van een voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst.

Zo’n deelgeschilprocedure starten is voor niemand leuk en beide partijen zullen er alles aan doen om te voorkomen dat het zo ver komt. Toch kan het soms nodig zijn om vertraging in de zaak te voorkomen. Immers, wanneer een rechter een uitspraak doet over de zaak, zijn alle partijen verplicht zich hieraan te houden. Zo kan de zaak sneller afgewikkeld worden, krijgt het slachtoffer sneller uitbetaald en kan het zich sneller op zijn of haar herstel richten.

2. Hoe verloopt een deelgeschilprocedure?

Zoals u misschien weet is een van de verschillen tussen een jurist en advocaat dat een advocaat kan procederen voor de rechtbank en een jurist niet. Toch kan ook een jurist een deelgeschilprocedure voor een kantonrechter starten. In artikel 1019w Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staat het volgende over uw recht om zo’n procedure te starten:

Indien een persoon een ander aansprakelijk houdt voor schade die hij lijdt door dood of letsel, kan ieder van hen of kunnen zij gezamenlijk, ook voordat de zaak ten principale aanhangig is, de rechter verzoeken te beslissen over een geschil omtrent of in verband met een deel van hetgeen ter zake tussen hen rechtens geldt en waarvan de beëindiging kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst over de vordering […].

Een deelgeschilprocedure wordt alleen in behandeling genomen wanneer de rechter meent dat zijn of haar uitspraak kan bijdragen aan het tot stand komen van een regeling.

Verloop van de procedure in het kort:

 • Verzoekschrift indienen: u of uw belangenbehartiger dienen een verzoekschrift in. Dit is een brief die de toedracht van de zaak en het geschilpunt beschrijft. Daarnaast voegt u de relevante bewijsstukken toe. Uiteindelijk ontvangt uw wederpartij dit verzoekschrift ook.
 • Uitnodiging: wanneer de rechter uw verzoekschrift heeft beoordeeld, ontvangt u een uitnodiging voor de zitting. Normaliter wordt er direct een datum voorgesteld, maar u kunt een aanvraag doen voor een andere datum.
 • Bezwaarschrift indienen: wanneer uw wederpartij het niet eens is met uw verzoekschrift, dan krijgt hij de ruimte om een verweerschrift in te dienen tot 5 dagen voor de zitting. In dit verweerschrift mag ook een verzoek staan. Is uw wederpartij degene die het verzoekschrift indiende? Dan mag u natuurlijk een verweerschrift indienen.
 • De zitting: tijdens de zitting oordeelt de rechter over uw zaak. U bent niet verplicht hierbij aanwezig te zijn, maar het is wel aan te raden. De wederpartij en uw belangenbehartiger krijgen ook hier de ruimte om hun standpunt te beargumenteren.
 • De uitspraak: binnen 6 weken na de zitting doet de rechter een uitspraak over de zaak. Het kan dat u al eerder tot een schikking gekomen bent, de verzoeker de procedure heeft ingetrokken of u op aanraden van de rechter in mediation bent gegaan om tot overeenstemming te komen. Doet de rechter wél een uitspraak? U kunt hier niet tegen in hoger beroep.

Meer weten over het claimen van een vergoeding voor uw letselschade? Klik hier.

3. Wat kost een deelgeschilprocedure?

Aan het starten van een deelgeschilprocedure zijn inderdaad kosten verbonden. Om het voor letselschadeslachtoffers makkelijker te maken, is echter besloten dat in het grootste deel van de gevallen de aansprakelijke partijen de kosten van een deelgeschilprocedure moet vergoeden. Ook als de rechter in het voordeel van de aansprakelijke partij oordeelt. Wanneer de aansprakelijkheid voor het ongeval inmiddels is erkend en er wordt geprocedeerd over bijvoorbeeld de hoogte van de schadepost huishoudelijke hulp, dan komen alle kosten voor het deelgeschil in de meeste gevallen geheel voor rekening van de aansprakelijke partij.

Letselschade oplopen is geen pretje. Lees hier meer over wat te doen bij letselschade.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.