Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Afwikkelen letselschade bij whiplash

29 juli 2015 Schadeclaim

Afwikkelen letselschade bij whiplash

Afwikkelen letselschade bij whiplash: waar moet u op letten?

Het gebeurt maar al te vaak dat een verzekeraar probeert een whiplashpatiënt af te schepen met een klein bedrag ter afwikkeling van zijn letselschade. Oók wanneer de belangen van het slachtoffer met een post whiplash syndroom worden behartigd door een letselschadeadvocaat.

€ 2.500 voor een whiplash

Zo kregen wij laatst het verzoek een zaak per direct over te nemen. Het bleek dat een whiplashslachtoffer genoegen moest nemen met een bedrag van € 2.500,- ter afwikkeling van zijn letselschadezaak. Zijn hele leven stond op de kop, hij kon niet meer werken, niet meer met zijn kinderen stoeien en dan zou hij genoegen dienen te nemen met dit luttele bedrag ter vergoeding van zijn leed!

Whiplash patiënt had nog zeer veel klachten

Het slachtoffer kon hier uiteraard niet mee instemmen. De man in kwestie ondervond nog steeds een scala van klachten, waaronder:

  • Regelmatig ernstige hoofdpijn
  • Pijn in schouders en nek
  • Trillende handen
  • Geheugenstoornissen
Bijna geen medische informatie opgevraagd

Bij navraag door één van onze letselschadejuristen bleek dat er alleen medische informatie bij de huisarts was opgevraagd door de vorige behandelaar. Terwijl het slachtoffer ook onder behandeling stond bij de fysiotherapeut en was gezien door een neuroloog en inmiddels in een uitgebreid revalidatietraject zat. Dit laatste vooral om te proberen hem de situatie te laten accepteren en hem te leren met de pijn en beperkingen om te gaan welke een whiplash helaas vaak met zich meebrengen.

Whiplashzaak afwikkelen

Wanneer u uw letselschadezaak wenst af te wikkelen en er bestaat onenigheid over de resterende (en vaak blijvende) klachten en beperkingen is het raadzaam om een onafhankelijke expertise uit te laten voeren.

Medische expertise bij een whiplash

Er wordt dan in overleg met de tegenpartij overeengekomen een onafhankelijke expertise uit te laten uitvoeren. Dit houdt in dat het (complete) medisch dossier aan een medisch specialist wordt gezonden. Deze expertiserend arts wordt gezamenlijk door de medisch adviseurs van de wederpartij en die van de letselschadeadvocaat uitgekozen.

Aanvullende expertise

Aan deze specialist wordt een aantal vragen gesteld. De arts beantwoordt deze vragen in onafhankelijkheid. Soms zal deze specialist voorstellen nog een aanvullende expertise bij een andere specialist te laten uitvoeren. In de meeste gevallen wordt het letselschadeslachtoffer zelf ook opgeroepen om te verschijnen bij deze arts.

De uitkomst van een gezamenlijke expertise is bindend

De uitkomst van de expertise(s) is bindend. Als de uitkomst voor het slachtoffer negatief is (dat wil zeggen als de specialist concludeert dat de klachten niet door het ongeval veroorzaakt zijn, of dat het slachtoffer op dit moment geen klachten meer zou kunnen ondervinden als gevolg van het ongeval) zal dit van invloed zijn op de verdere behandeling, dan wel afwikkeling van de letselschade zaak. Als echter blijkt dat cliënt nog veel klachten en beperkingen ondervindt die logischerwijs het gevolg moeten zijn van het ongeval, kan aan de hand hiervan de (blijvende) schade in kaart worden gebracht.

Onenigheid over blijvend letsel en beperkingen

In veel gevallen ontkomt men er dus niet aan een expertise te laten uitvoeren wanneer de beide medisch adviseurs van mening verschillen over de medische gevolgen naar aanleiding van het u overkomen ongeval.

Wanneer u en (de medisch adviseur van) uw belangenbehartiger van mening zijn dat het geboden bedrag ter afwikkeling geen recht doet aan de klachten en beperkingen zoals u die ondervindt, is het zeker aan te raden een expertise uit te laten voeren om zo te proberen uw beperkingen in kaart te brengen. Immers, aan de hand van uw beperkingen kan uw schade in kaart worden gebracht.

Laat uw schade zorgvuldig berekenen

Het is belangrijk om uw schade nauwkeurig uit te laten rekenen door een letselschade specialist. U zou uzelf tekort doen, door maar af te gaan op een simpel voorstel van uw tegenpartij ter afwikkeling. Vaak heeft u recht op meer schadevergoeding dan u zelf denkt.

Schadeposten bij whiplash

Zo kunt u bij whiplashklachten denken aan schade als gevolg van onder meer:

  • Het niet meer volledig zelf kunnen uitvoeren van de huishoudelijke taken
  • Het niet meer zelf kunnen bijhouden van de tuinwerkzaamheden
  • Niet meer vier keer per dag uw hond uit kunnen laten
  • (Gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid
  • Niet meer lange stukken kunnen autorijden
  • Niet meer het grote aquarium kunnen schoonmaken etc.
Laten berekenen letselschade bij whiplash

Wilt u hulp bij het berekenen van uw schade? Wilt u er zeker van zijn dat uw whiplash zaak zorgvuldig wordt afgewikkeld? Vul dan het contactformulier in en wij bellen u dezelfde werkdag nog terug.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.