Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Aangereden nadat tegenpartij door rood rijdt. Hoe schade claimen?

20 februari 2019 Schadeclaim

Aangereden nadat tegenpartij door rood rijdt. Hoe schade claimen?

U wordt aangereden nadat de tegenpartij door rood rijdt. Dan heeft u altijd recht op schadevergoeding. Maar hoe bewijst u dat de tegenpartij aansprakelijk is? En hoe zorgt u ervoor dat u uw volledige schade vergoed krijgt? Wij leggen het aan u uit.

Is er sprake van gedeelde aansprakelijkheid?

U bent aangereden doordat de tegenpartij door rood reed. Er is in deze situatie duidelijk een schuldige aan te wijzen: de tegenpartij. U heeft dus recht op schadevergoeding. Maar er dient ook te worden gekeken naar uw rijgedrag in deze specifieke situatie.

Stel dat u bijvoorbeeld veel te hard optrok of onder de invloed van alcohol was. Dan heeft u ook een verkeersfout begaan en spreken we van gedeelde aansprakelijkheid. De ernst van de gemaakte verkeersfouten wordt dan tegen elkaar afgewogen. Tevens wordt er gekeken naar de ernst van het letsel.

Wie eist, bewijst

De tegenpartij is door rood gereden waardoor u letsel heeft opgelopen. Betreft het een aanrijding tussen twee motorvoertuigen? Of tussen twee fietsers? Dan geldt: wie eist, bewijst, zoals opgetekend in artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering:

De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.

U dient dus te kunnen aantonen dat de tegenpartij door rood is gereden. Verzamel daarom zoveel mogelijk bewijs na het ongeval. U kunt dit doen door de gegevens van getuigen op te schrijven. Zodat zij op een later moment een getuigenverklaring kunnen afleggen. Onderzoek ook of er straatcamera’s op de plek van het ongeval zijn gericht. Deze beelden kunnen de getuigenverklaringen kracht bijzetten. Of van pas komen als er geen getuigen van het ongeluk waren.

Uitzondering

Er is echter een uitzondering op wie eist, bewijst. Als u als voetganger of fietser bent aangereden door een motorvoertuig geldt deze bewijslast niet. Toch is het verstandig om alsnog de gegevens van getuigen te verzamelen. Daarmee kunt u een oneindige discussie met de verzekeraar van de tegenpartij (deels) voorkomen.

Als u als voetganger of fietser bent aangereden door een bestuurder die door rood rijdt, krijgt u vrijwel altijd 100% van uw schade vergoed. Zelfs als u ook door rood reed, wordt uw verkeersfout minder zwaar gewogen. Omdat voetgangers en fietsers zwakke verkeersdeelnemers zijn in de Nederlandse wet. Waardoor u minstens 50% van uw schade vergoed krijgt. En meestal zelfs meer.

Aangereden nadat de tegenpartij door rood rijdt? Volg het stappenplan

U weet nu hoe u kunt uitzoeken bij wie de aansprakelijkheid ligt als de tegenpartij door rood rijdt. Maar hoe claimt u de schadevergoeding waar u recht op heeft? Ook daarvoor heeft u meerdere vormen van bewijsmateriaal nodig, zoals:

 • Aantekeningen uit uw medisch dossier
 • Het schadeformulier
 • Bonnetjes en afschriften van de onkosten
 • Een logboek waarin beschreven staat welke letselschade u lijdt

Om al dit bewijsmateriaal te verzamelen en een sterke fundering voor uw letselschadezaak te smeden, volgt u het volgende stappenplan.

Stap 1. Schakel direct medische hulp in

De eerste stap die u dient te zetten, is het inschakelen van een ambulance. Is uw letsel niet zo ernstig? Ga dan na stap 2 direct door naar uw huisarts. Doe dit ook bij zeer licht letsel. Het bezoek aan uw huisarts wordt namelijk in uw medisch dossier opgetekend. Deze notitie wordt in uw letselschadezaak gebruikt om aan te tonen dat uw letsel door het ongeval is veroorzaakt.

Stap 2. Verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal direct na het ongeval

Na het ongeval is het belangrijk dat u zoveel mogelijk bewijsmateriaal verzamelt. Denk hierbij aan:

 • Een ingevuld schadeformulier
 • Gegevens van omstanders
 • Foto’s van de schade en de verkeerssituatie

Hoe meer bewijs, hoe beter. Omdat alle bewijsstukken uw letselschadezaak sterker maken.

Stap 3. Schakel een ervaren juridisch letselschadebureau in

Een ongeval brengt vaak veel stress en emoties met zich mee. Schakel daarom altijd een ervaren en betrouwbare jurist in die de schadeclaim voor u indient. Het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doet zodat:

 • U niet in de financiële problemen geraakt door opstapelende rekeningen
 • De verzekeraar van de tegenpartij de oorzaak tussen uw klachten en het ongeval niet in twijfel kan gaan trekken
 • Uw letselschadezaak niet verjaart

Stap 4. Start een logboek vanaf het moment van de aanrijding

Het kan zijn dat u veel kleine details van het ongeluk of de periode daarna vergeet. Het is immers een hectische en emotionele tijd. Schrijf daarom alle gebeurtenissen in een logboek op. Vanaf het moment dat u bent aangereden doordat de tegenpartij door rood rijdt.

Al deze informatie is ook belangrijk voor de jurist. Met dit logboek kan de jurist een zeer nauwkeurige schadeberekening opstellen. Houd daarom bijvoorbeeld bij:

 • Hoe vaak u naar het ziekenhuis bent gegaan
 • Wie uw huishoudelijke taken heeft overgenomen
 • Hoe vaak u oppas heeft moeten regelen voor uw kinderen of huisdieren

Want alle situaties die direct of indirect door het letsel zijn veroorzaakt, komen voor een vergoeding in aanmerking.

Stap 5. Bewaar alle bonnetjes en rekeningen

Ten slotte is het belangrijk dat u al uw onkosten kunt bewijzen. Bewaar daarom alle bonnetjes en rekeningen die direct of indirect voortvloeien uit het ongeval. U kunt namelijk met hoge kosten te maken krijgen als de tegenpartij door rood rijdt. En u heeft recht op een vergoeding van al deze kosten.

Als u een jurist heeft ingeschakeld, hoeft u verder geen stappen te ondernemen. Want de jurist neemt dan alle taken van u over. Zodat u in alle rust kunt herstellen van uw letsel.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.