Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Bedrijfsongeval, wat nu?

U vraagt zich af wat te doen bij een bedrijfsongeval. Een bedrijfsongeluk kan ernstige letselschade tot gevolg hebben. Daar kunt u een schadevergoeding voor eisen. Maar hoe zit het precies met de aansprakelijkheid? Wij staan u graag bij met gratis juridische bijstand.

Onze juridische dienstverlening is geheel gratis. Wij houden rekening met uw wensen en behoeftes. Onze juristen gaan daadkrachtig, voortvarend en effectief te werk. Vul het contactformulier in met uw naam, telefoonnummer en bedrijfsongeval. U heeft dezelfde werkdag nog contact met één van onze vakbekwame juristen.

Wat te doen bij bedrijfsongeval: aandachtspunten

U bent het slachtoffer van een bedrijfsongeval. Of u vraagt zich af wat te doen bij een mogelijk bedrijfsongeval. Welke stappen moet u nemen?

 1. Schakel indien nodig medische hulp in. Bent u daar niet toe in staat? Laat dat dan door een collega doen.
 2. Meld het ongeval direct bij uw werkgever/leidinggevende.
 3. Verzamel getuigenverklaringen van collega’s.
 4. Als de ambulance gearriveerd is, gaat u naar het ziekenhuis. Anders dient u gelijk naar de huisarts te gaan.
 5. Schakel ons zo snel mogelijk in.
 6. Maak gebruik van een logboek.

Heeft u het stappenplan niet gevolgd? Neem gelijk contact met ons op. Onze juristen buigen zich direct over uw zaak.

Wat te doen bij bedrijfsongeval: letselschade

Ga altijd naar het ziekenhuis of de huisarts. Uw letsel moet goed onderzocht worden. Hoe eerder u zich laat behandelen, hoe beter. U kunt tijdelijk arbeidsongeschikt raken. Met de tijd merkt u dat het beter gaat . Langzaamaan kunt u uw werkzaamheden weer hervatten.

Meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij uw werkgever of leidinggevende!

Helaas valt niet alle letselschade te genezen. U kunt blijvend letsel overhouden aan een bedrijfsongeval. Het blijvende letsel zorgt ervoor dat u uw werkzaamheden niet meer kunt uitoefenen. U wordt volledig arbeidsongeschikt verklaard.

Voorbeelden van blijvend letsel:

 • Blindheid
 • Amputatie van ledematen
 • Dwarslaesie
 • Zwaar hersenletsel
 • PTSS

Licht of zwaar letsel: zoveel mogelijk herstellen staat op nummer één. Draag de zorg van het claimen van een schadevergoeding aan ons over. Dan kunt u zonder stress herstellen van uw letsel. Stress zorgt voor een vertraging in het herstel. Wij zorgen ervoor dat de verstandhouding met uw werkgever zo optimaal mogelijk blijft.

Wilt u meer weten over letselschade? Ga dan naar de pagina Letselschade.

Wat te doen bij bedrijfsongeval: logboek

Het is in uw eigen belang om een logboek bij te houden. Dit is erg belangrijk voor het claimen van de schadevergoeding. In dit logboek beschrijft u:

 • Tijd, datum en plaats van het werkongeval
 • Wat er precies is voorgevallen
 • Uw letsel (pijn, klachten, verwondingen)
 • Wie er aanwezig waren (getuigen)
 • Het ziekenhuis- of doktersbezoeken
 • De schadeposten

Wat te doen bij een bedrijfsongeval: schadeposten

U kunt veel onverwachtse kosten op uw bord krijgen. Schakel altijd een juridisch letselschadebureau in. Onze juristen kunnen een nauwkeurige schadeberekening voor u maken. Wij zien geen schadeposten over het hoofd.

Wat u nog meer te doen staat bij een bedrijfsongeval? Noteer alle kosten die u maakt naar aanleiding van het arbeidsongeval. Denk hierbij aan kosten zoals:

 • Alle medische kosten (eigen risico, fysiotherapie, psycholoog)
 • Verlies van inkomen (loon, fooi, bonussen, promotie)
 • Hulp in het huishouden
 • Kinderopvang
 • Honden uitlaatservice
 • Reiskosten
 • Smartengeld

Soms komen er schadeposten naar boven waar u niet bij stil had gestaan. Schakel daarom de hulp in van onze juristen. De hulp is gratis en de schadeberekening wordt op die manier compleet, zodat u niet achteraf met schadeposten blijft zitten, waar u destijds niet aan heeft gedacht.

Tip: bewaar ook alle bonnetjes en rekeningen van de gemaakte kosten.

Lees meer informatie op de pagina Claim uw schadevergoeding bij letsel.

Wat te doen bij bedrijfsongeval: locatie

Een bedrijfsongeval kan op verschillende manieren en plekken plaatsvinden. U bevindt zich immers ook wel eens op een andere plek voor u werk. Valt dit dan ook onder een bedrijfsongeval? Vindt het bedrijfsongeval plaats op één van de volgende plekken:

 • Op kantoor, magazijn of in de kantine
 • Op een andere locatie die wordt gebruikt door het bedrijf
 • Op de bouwplaats
 • Als u op pad bent voor uw werkgever (naar een klant in binnen- of buitenland)
 • Bedrijfsuitjes (die verplicht worden gesteld)

Dan kunt u mogelijk een schadevergoeding eisen voor het ongeval.

Wat te doen bij bedrijfsongeval: oorzaken

In alle industrieën waar mensen werkzaam zijn komen bedrijfsongevallen voor. De meeste ongevallen gebeuren in de metaal- en bouwindustrie. Veel voorkomende oorzaken van bedrijfsongevallen:

 • Vallen van (grote) hoogte
 • Onderuitgaan (struikelen, uitglijden)
 • Vallende objecten
 • Aangereden tijdens werktijd (heftruck, bagagewagen, motorvoertuig)
 • Vastzitten tussen een machine

Lees meer op de pagina’s Vallen, Machine en Ongeval in de bouw.

Onder bedrijfsongevallen vallen ongevallen die plotseling zijn ontstaan. U kunt ook lichamelijke of psychische schade oplopen die geleidelijk ontstaat. Een te hoge werkdruk, oorlogstrauma of het inademen van schadelijke stoffen. Allemaal factoren die kunnen leiden tot een beroepsziekte:

 • Posttraumatische stressstoornis
 • Burn-out
 • RSI
 • OPS (Schildersziekte)
 • Asbestose

Letselschade door asbest? Lees verder op Bedrijfsongeval – Asbest.

Lees meer over arbeidsongeschiktheid of de pagina Arbeidsongeschikt door bedrijfsongeval.

Schakel altijd een juridisch letselschadebureau in. U heeft recht op gratis juridische hulp. Onze juristen weten alles over bedrijfsongevallen en beroepsziekten.

Wat te doen bij bedrijfsongeval: letselschadevergoeding

Ongevallen op het werk komen vaak voor. Per kalenderjaar raken 230.000 werknemers betrokken bij een bedrijfsongeval. Per dag komt dat neer op zo’n 630 slachtoffers. Met alle soorten dienstverbanden heeft u recht op een schadevergoeding:

 • Vast dienstverband
 • Nul-uren contract
 • Tijdelijk contract
 • Uitzendbasis
 • Freelance of ZZP’er
 • Stagiair

Veel slachtoffers vinden het lastig om een schadevergoeding te eisen bij hun werkgever. Wat als de arbeidsverhouding daardoor onder vuur komt te staan? Angst voor ontslag speelt een grote rol bij veel werknemers.

Maar wist u dat uw werkgever bijna altijd goed verzekerd is? De werkgever heeft zich ook laten inlichten over wat te doen bij een bedrijfsongeval. Een goede verzekering afsluiten is één van de voorzorgsmaatregelen die een goede werkgever dient te treffen.

Wat te doen bij bedrijfsongeval: aansprakelijkheid

Wanneer is uw werkgever aansprakelijk te stellen? De werkgever dient de veiligheid en gezondheid van de werknemers te beschermen. De werkgever heeft altijd een vergaande zorgplicht voor de werknemers. Dit is vastgelegd in Burgerlijk Wetboek 7 artikel 658.

Veiligheidsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen zijn aan zeer strenge regels verbonden. Daardoor is de werkgever bijna altijd aansprakelijk voor bedrijfsongevallen. Hieronder volgen een aantal aandachtspunten voor de werkgever:

 • Veilige werkomgeving
 • Regelmatig onderhoud en controle aan machines
 • Duidelijke instructies geven
 • Waarschuwen voor mogelijke gevaren
 • Trainingen verzorgen voor werknemers
 • Toezicht houden op het gebruik van machines
 • Toezicht houden of de instructies worden uitgevoerd
 • Aanreiken van beschermingsmiddelen
 • Incalculeren dat werknemers onvoorzichtig kunnen zijn

Bent u deels schuldig aan het ongeval op het werk? Dan nog heeft u recht op de maximale schadevergoeding. Alleen als u opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld is de werkgever niet aansprakelijk. Dit komt zelden voor. De werkgever moet dit dan ook kunnen bewijzen.

Ga voor meer informatie naar de pagina Werkgever aansprakelijk stellen.

Wat te doen bij bedrijfsongeval: collega

Wat te doen bij een bedrijfsongeval veroorzaakt door een collega? Menselijke fouten hebben een enorm aandeel in het ontstaan van bedrijfsongevallen. Een collega kan u omver rijden, omver duwen of iets op u laten vallen. Een menselijke fout zonder opzet. Wie is er dan aansprakelijk te stellen?

Bij een fout van een collega is de werkgever aansprakelijk. De werkgever is namelijk verantwoordelijk voor ondergeschikten. Fouten die ondergeschikten maken tijdens werktijd vallen onder deze verantwoordelijkheid. Dit kunt u terugvinden in artikel 170 van Burgerlijk Wetboek 6.

Ga voor meer informatie naar de pagina Fout van collega.

Wat te doen bij bedrijfsongeval: Arbeidsinspectie

Is het bedrijfsongeval een ernstig ongeval? Dan heeft de werkgever een meldplicht. Alle meldingen moeten gedaan worden bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Arbeidsinspectie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het werkongeval.

Wat valt er onder een ernstig bedrijfsongeval?

 • De werknemer moet gelijk of later worden opgenomen in het ziekenhuis
 • Het letsel van de werknemer blijkt blijvend letsel te zijn
 • Het bedrijfsongeval dood tot gevolg heeft

Bij een ernstig bedrijfsongeval vragen wij het onderzoeksrapport op bij de Arbeidsinspectie.

Heeft de werkgever onterecht geen melding gedaan bij de Arbeidsinspectie, dan maken onze juristen alsnog deze melding.

Ga voor meer informatie naar de pagina Bedrijfsongeval melden.

Wat te doen bij bedrijfsongeval: advies

De kans dat u na een bedrijfsongeval weer aan het werk moet bij uw werkgever waar het ongeval heeft plaatsgevonden? Die kans is vrij groot. De verstandhouding tussen u en uw baas moet niet verstoord worden. Dat weten onze juristen heel goed.

Ons advies is dan ook om altijd juridische hulp in te schakelen. Onze juristen houden rekening met het behoud van een gezonde arbeidsverhouding. Wij hebben jarenlange ervaring met verschillende zaken omtrent bedrijfsongevallen. En onze juridische hulp is geheel gratis.

Meer weten over de voordelen? Ga dan naar 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade.

Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen. Vul het contactformulier in of bel naar 020-2149900. We nemen uw zaak dezelfde werkdag nog in behandeling. Blijf niet zitten met de schade. Laat uw schade vergoeden.

Contact opnemen Tel: 020 – 214 99 00

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.