Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Medische fout: waarom is een medisch haalbaarheidsonderzoek nodig?

21 januari 2017 Letselschade informatie

Medische fout: waarom is een medisch haalbaarheidsonderzoek nodig?

U hoopt van een bezoek aan een arts of het ziekenhuis beter te worden, niet om in slechtere staat thuis te komen. Toch kunnen er bij medische behandelingen fouten worden gemaakt en complicaties ontstaan. Wanneer u uw arts of het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen voor een medische fout, zult u eerst een medisch haalbaarheidsonderzoek moeten laten uitvoeren. Dit moet u zelf betalen. Waarom is dat?

Arts en patiënt gaan een overeenkomst aan

Wanneer u een arts bezoekt, gaat u met deze arts een behandelingsovereenkomst aan. Zo is dat geregeld in de wet. Volgens deze behandelingsovereenkomst hebben arts en patiënt rechten en plichten. Zo moet de arts de patiënt goed informeren, een dossier aanleggen (dat de patiënt mag inzien) en mag de patiënt wel een andere arts kiezen maar mag de arts niet zomaar aangeven de patiënt niet te willen behandelen.

Volgens deze behandelingsovereenkomst moet de arts er alles aan doen om te zorgen dat de behandeling verloopt zoals het hoort en u weer herstelt van uw klacht. Doet de arts dit naar behoren, dan kan hem niet aangerekend worden dat het resultaat niet naar verwachting is.

Gaat er iets fout bij de behandeling, dat is dit dus niet meteen de schuld van de behandelend arts.

Complicatie en verwijtbare fout

Om een arts aansprakelijk te kunnen stellen voor schade na een medische behandeling, moet er sprake zijn van een verwijtbare fout. Vaak komt deze schade echter door een complicatie. En dat is weer iets heel anders.

  • Complicatie
    Hoe het menselijk lichaam reageert op een medische behandeling, valt niet altijd te voorspellen. Het kan zomaar zijn dat een wond ineens gaat ontsteken of iemand een allergische reactie krijgt op het narcosemiddel zonder dat iemand daar schuld aan heeft. De arts heeft bekwaam gehandeld, toch is het misgegaan. Dat is het risico dat bij u ligt als patiënt.
  • Medische fout
    Dat de uitkomst van de behandeling niet is zoals u had gehoopt, kunt u de arts dus niet aanrekenen. Wat hem wel aan te rekenen is, is zijn manier van handelen. Als de schade niet ontstaan zou zijn als een andere, redelijk handelend en bekwame arts u had behandeld dan is er sprake van een medische fout. Te denken is aan het verstrekken van de verkeerde informatie, een foutieve diagnose, verstrekken van medicijnen waarvan bekend is dat patiënt daar allergisch voor is, of het opereren van het verkeerde lichaamsdeel.

U wilt hulp na een medische fout? Laat eerst een medisch haalbaarheidsonderzoek uitvoeren door het Medisch Advies Bureau (MAB) te Amsterdam. U dient hiervoor uw medisch dossier aan MAB toe te zenden. De kosten die MAB in rekening brengt voor het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek bedragen € 2.500,- Zonder een medisch haalbaarheidsonderzoek kan JBL&G uw zaak betreffende een medische fout niet kosteloos in behandeling nemen. 

Medisch haalbaarheidsonderzoek

Om te beoordelen of de arts inderdaad vakbekwaam heeft gehandeld, is een medisch haalbaarheidsonderzoek nodig. Hierin wordt onderzocht wat de precieze toedracht is van uw schade en hoe deze is ontstaan. Voordat ons kantoor een medische fout in behandeling kan nemen dient u op eigen kosten zo’n medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren.

  • U zelf of de medisch adviseur vraagt het medisch dossier op bij de behandelaars
  • Hierna bestudeert hij uw dossier nauwgezet.
  • Vervolgens krijgt u advies met betrekking tot de haalbaarheid van de letselschade zaak.

Dat wil zeggen: Heeft de dokter echt iets verwijtbaar fout gedaan?
Is er een kans dat de wederpartij aansprakelijkheid gaat erkennen?

Juridische bijstand en het medisch haalbaarheidsonderzoek

Het is vaak niet meteen duidelijk of het om een complicatie of een medische fout gaat. Uw letselschadejurist weet dus niet of de arts ook daadwerkelijk aansprakelijk is voor uw schade en verplicht is tot het betalen van uw rechtsbijstand. Zo lang dat niet bekend is, kan deze jurist u niet verzekeren van kosteloze juridische hulp.

Daarom moet eerst duidelijk worden of het daadwerkelijk om een medische fout gaat. Daar is het medisch haalbaarheidsonderzoek voor. Wanneer blijkt dat de arts inderdaad aansprakelijk is voor uw schade, dan is hij ook verplicht tot het vergoeden van dit onderzoek. Als aansprakelijkheid erkend gaat worden, dan krijgt u de kosten voor dit onderzoek dus weer terug via de tegenpartij.

Meer weten over juridische bijstand bij een medische fout en de kosten voor het laten uitvoeren van een medisch haalbaarheidsonderzoek? Lees het hier.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.