als voetganger aangereden

U bent aangereden door een scooter of auto en u heeft hierdoor letselschade opgelopen. Als u als voetganger bent aangereden, kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding. De wederpartij moet alle kosten die u maakt, vergoeden.

Schadevergoeding claimen na ongeval

Natuurlijk wilt u deze schade vergoed zien. In vrijwel alle gevallen kunt u uw schade verhalen op de scooterrijder of de automobilist. Deze zijn daar voor verzekerd namelijk. Ook al heeft u (gedeeltelijk) zelf schuld aan het ongeval, dan nog krijgt u vaak uw schade vergoed.

In Nederland zijn voetgangers (en fietsers) beschermd door de wet. Omdat zij als onbeschermde verkeersdeelnemers grotere kans hebben op schade, zijn gemotoriseerde voertuigen altijd voor minstens 50% aansprakelijk voor de schade.

 

Belangrijke tips voor slachtoffers van een ongeval:
Let op de volgende dingen als u als voetganger aangereden bent:
• Vraag naam en adres van de dader
• Vraag namen en adressen van getuigen
• Maak, indien mogelijk foto’s van de situatie
• Wanneer u klachten heeft: bezoek zo snel mogelijk een (huis)arts of SEH

Klachten na aanrijding
Houdt u als voetganger klachten na een aanrijding, ga dan zo snel mogelijk alsnog naar een huisarts. Om uw letselschade volledig vergoed te kunnen krijgen na een aanrijding is het belangrijk dat aangetoond kan worden dat uw klachten na de aanrijding inderdaad door dit ongeval veroorzaakt zijn.

Aansprakelijk stellen tegenpartij

U hebt alle informatie meegenomen van de plaats van het ongeval. U bent naar een arts geweest om bewijsbaar te maken dat uw klachten het gevolg zijn van het ongeval. Hoe nu verder?

Stel de wederpartij aansprakelijk

Om uw schadevergoeding te kunnen claimen, moet u eerst de wederpartij aansprakelijk stellen. U stelt de wederpartij aansprakelijk door middel van een aansprakelijkheidsbrief. Hierin staat het volgende:

 • Naam en adresgegevens wederpartij (dit is meestal de verzekeraar);
 • Datum;
 • Datum en toedracht van het ongeval;
 • Duidelijk vermeld dat het om een aansprakelijkheidsstelling gaat;
 • Kenteken aansprakelijke;
 • Termijn waarin de ontvanger moet reageren;
 • Gewenste schadevergoeding.

Tevens kunt u bijlagen toevoegen om uw zaak te onderbouwen. Bijvoorbeeld verklaringen van getuigen, het ingevulde schadeformulier en een kopie van het proces verbaal.

Welke schade kan ik claimen?

U hebt recht op een vergoeding van al uw schade. Daarvoor moet u dus goed op de hoogte zijn van alle kosten die u maakt naar aanleiding van het ongeval. Het kan nuttig zijn om een logboek bij te houden van alles wat u uitgeeft. Bewaar ook bonnetjes en afschriften om de hoogte van het bedrag goed te kunnen onderbouwen.

De volgende schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking na een aanrijding:

 • Eigen risico zorgverzekering;
 • Medische rekeningen
 • Kosten van hulpmiddelen die u moet aanschaffen;
 • Kosten van aanpassingen in huis;
 • Verhuiskosten
 • Gemist salaris (ook gemiste zwarte inkomsten);
 • Gemiste pensioensopbouw;
 • Hulp die u krijgt bij het huishouden;
 • Hulp in de tuin en rondom het huis;
 • Smartengeld;
 • Vergoeding van kosten zonder nut (bijvoorbeeld uw sportschoolabonnement, wat u door uw letsel niet meer kunt gebruiken).

Voor een volledig overzicht van de schadeposten welke u zou kunnen claimen na aanrijding voetganger door auto en/of scooter, kijkt u hier.

 

Zelf berekenen hoe hoog de schadevergoeding is die u kunt claimen? Doe hier de letselschadetest en zie direct hoe hoog uw schade is!