Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

fietsongeluk

Aangereden op de fiets

U bent aangereden op de fiets en u wenst schadevergoeding. Bij een fietsongeluk is de kans op pijn / klachten / verwondingen relatief groot. Dit noemen we letselschade. Alle schade die u heeft opgelopen wordt vergoed door de verzekeraar van de tegenpartij.

Wij regelen het voor u.

Bent u gewond geraakt? Heeft u klachten of te maken met schade aan uw fiets? Claim uw schadevergoeding direct. Vul hiernaast uw naam en telefoonnummer in. U wordt vandaag gelijk geholpen. Onze juridische bijstand en advies is kosteloos. Onze rekening wordt namelijk betaald door de verzekeraar van de tegenpartij.

Wij kunnen helpen:
100% gratis juridische bijstand bij letselschade
✓ zeer snel een voorschot op uw volledige schadevergoeding
✓ u hoeft uzelf niet te verdiepen in allerlei regels en wetten

Vormen van letselschade na een ongeluk op de fiets

Bij ongevallen op de fiets kan het letsel ernstig zijn. Dit kan variëren van kneuzingen en blauwe plekken tot botbreuken. Maar in het ergste geval zelfs ook tot blijvende lichamelijke klachten (blijvend letsel).

Er zijn meerdere vormen van (ernstig) letsel mogelijk. Een mogelijk gevolg hiervan is dat u minder kunt werken. Hierdoor lijdt u inkomensverlies. Dit is schade. Denkt u ook aan de kosten die u maakt voor een behandeling in het ziekenhuis (o.a. kosten eigen risico). Klik hier voor meer info over alle schadeposten. Wij zorgen ervoor dat alle schade door de tegenpartij wordt vergoed.

Schadevergoeding claimen? Klik hier en vul uw naam en telefoonnummer in

Als fietser aangereden door een auto?

Wanneer er sprake is van een aanrijding tussen een auto en een fietser, heeft de fietser in alle gevallen recht op schadevergoeding. Let op: ook wanneer de fietser zélf een verkeersovertreding begaat. Fietsers worden wettelijk extra beschermd.

Dat betekent dat de schade van de fietser, in alle gevallen, voor tenminste 50% moet worden vergoed. De enige uitzondering hierop is overmacht.

50% schadevergoeding voor fietser

U werd als fietser aangereden. U voerde geen licht. Of u reed door rood. In dergelijke gevallen is er sprake van “eigen schuld”. De automobilist zal in dat geval tenminste 50% van uw schade moeten vergoeden. Mogelijk een nog groter percentage.

100% schadevergoeding voor fietser

U werd als fietser aangereden. Hierbij maakte u zelf geen enkele verkeersovertreding. De automobilist dient de schade van de fietser in dat geval voor 100% te vergoeden.

Automobilist doorgereden, ­-onverzekerd of -­onbekend

Is de automobilist doorgereden? Doe direct aangifte bij de politie. Wij dienen voor u een schadeclaim in bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Is de automobilist onverzekerd of onbekend? Ook dan kunnen wij uw schade claimen.

Letsel na aanrijding fietser-­auto

Bij een botsing auto ­- fiets kan er overigens al gauw sprake zijn van ernstig letsel. Dit hangt vaak af van de snelheid waarmee gereden is. Over het algemeen zijn fietsers kwetsbare verkeersdeelnemers op de weg, omdat zij verder geen bescherming hebben.

Goed om te weten:

  • verlies van inkomen / salaris wordt gecompenseerd
  • kosten ziekenhuisopname, huisarts, reiskosten worden vergoed
  • zeer snel een  voorschot op de volledige schadevergoeding

U kunt direct contact met ons opnemen voor hulp en advies bij het claimen van uw schadevergoeding. Dat bespaart u een hoop extra werk en tijd. Bovendien claimen onze juristen de maximale schadevergoeding bij de tegenpartij.

Snel contact

Daardoor voorkomt u dat u in de toekomst toch nog met schadeposten blijft zitten. Als u contact met ons opneemt, nemen wij uw zaak meteen in behandeling. Wij zorgen snel voor een vergoeding van de volledige schade.

Als fietser aangereden door een scooter / brommer?

Bij een aanrijding tussen een fietser en een scooter is de scooterrijder aansprakelijk voor minstens 50%, of hij nu schuld aan het ongeval heeft of niet. De fietser is voor de wet namelijk een “zwakke verkeersdeelnemer”. En dat betekent dat de bestuurder van de scooter in vrijwel alle gevallen aansprakelijk is. De enige uitzondering hierop is overmacht.

Een botsing scooter ­- fietser komt vaak voor:
● op het fietspad
● tijdens het inhalen
● op een kruispunt

Fietser maakt fout: toch 50% schadevergoeding

Heeft u als fietser een verkeersovertreding begaan? Dan noemen we dit “eigen schuld”. Bij een aanrijding met een scooter of brommer ontvangt u een vergoeding van 50% of meer.

Fietser maakt geen fout: 100% schadevergoeding

Is er géén sprake van eigen schuld? De fietser hield zich volledig aan de verkeersregels? Dan zal de scooterrijder / bromfietser uw schade voor 100% moeten vergoeden.

Scooter / brommer doorgereden, onverzekerd of onbekend

In een enkel geval komt het voor dat de scooterrijder doorrijdt, doe in dat geval éérst aangifte bij de politie. Soms komt het voor dat scooters / brommers onverzekerd zijn. Of kunt u niet meer achterhalen door wie u bent aangereden. Dit is natuurlijk heel vervelend voor het slachtoffer.

In deze situaties kunnen wij een schadevergoeding voor u claimen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit Fonds er voor slachtoffers die door een ongeluk met een motorvoertuig schade hebben geleden ­- en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar, omdat dat voertuig onbekend of onverzekerd is.

Schadevergoeding claimen? Klik hier en vul uw naam en telefoonnummer in

Wat is er gebeurd? Vertel uw verhaal of stel een vraag

Mail ons uw vraag door of vertel wat er is gebeurd.

U ontvangt vandaag nog een reactie van ons.

1. Vul hieronder uw vraag in
2. Klik op de knop
3. Wij beantwoorden graag telefonisch uw vragen

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Als fietser aangereden door een andere fietser?

Gelukkig heeft bijna iedereen een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP), hoewel hij niet verplicht is. Deze verzekering dekt ook de aansprakelijkheid bij een ongeluk tussen twee fietsers.

Indien de aansprakelijke partij niet over een aansprakelijkheidsverzekering beschikt, dient hij de schade zelf te vergoeden.

Neem contact met ons op indien u schade lijdt naar aanleiding van een botsing met een andere fietser. Wij zoeken alles voor u uit. En onze juristen claimen een vergoeding voor alle schade die u heeft opgelopen. Onze juridische bijstand is kosteloos.

Als fietser aangereden door ander voertuig?

Bent tijdens het fietsen aangereden door een:

● motorrijder;
● bus of tram;
● ander voertuig?

Ook dan heeft u hoogstwaarschijnlijk recht op financiële compensatie. Voor fietsers geldt in de meeste gevallen: bij een aanrijding met letsel kunt u schade claimen.

Voorbeeld: heeft u lichte klachten en bent u voor controle naar de EHBO gegaan? De kosten van dit bezoek vallen onder het eigen risico. En dienen derhalve door de schuldige partij vergoed te worden!

Voorbeeld: heeft u last van uw benen / knieën / armen? Kunt u daardoor tijdelijk niet werken? De aansprakelijke partij zal ook uw verlies aan inkomsten moeten vergoeden.

Wij zorgen ervoor dat dit gebeurt.

Als u hier uw naam en telefoonnummer achterlaat, informeren wij u snel over de aansprakelijkheid bij een aanrijding, waarbij een fietser is betrokken. Tevens beantwoorden wij al uw vragen.

Wie is aansprakelijk bij een ongeval tussen een fietser en een motorvoertuig?

Bij een verkeersongeval met een fietser is meestal de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk voor de schade, tenzij de fietser eigen schuld heeft of opzet in het spel was. Dus ook al rijdt een fietser door rood of heeft hij geen licht: de tegenpartij blijft aansprakelijk.

Want juist omdat dit zo vaak gebeurt, moet de bestuurder van de auto / scooter / brommer / motor daar rekening mee houden. Indien de fietser geen enkel verwijt valt te maken en de automobilist één of meerdere fouten heeft gemaakt, dan is de automobilist 100% aansprakelijk voor de schade.

Heeft u hier vragen over? Vul het bovenstaande vragenformulier in.

Meer juridische informatie over fietsongevallen

Klik op een tab voor meer nuttige informatie:
● Kinderen tot 14 jaar
● Overmacht
● 50% regel bij fietsongeluk
● Dader onbekend
● Dader doorgereden

Kinderen tot 14 jaar

Kinderen tot 14 jaar hebben nooit schuld aan het ongeval. Hun schade wordt geheel vergoed, tenzij er sprake is van opzet of hele erge roekeloosheid door het kind. Dit wordt eigenlijk zelden aangenomen.

Overmacht

Een automobilist kan zich beroepen op overmacht, maar dan moet hij wel bewijzen dat hij in helemaal niets had kunnen doen om het ongeluk te voorkomen. Lees: als het gedrag van de fietser zo onwaarschijnlijk is dat de automobilist daar helemaal geen rekening mee hoefde te houden.

50% regel bij fietsongeluk

Wanneer de automobilist geen enkel verwijt valt te maken en de fietser één of meerdere fouten heeft gemaakt, dan is de automobilist ten minste voor 50% aansprakelijk voor de schade. Op het moment dat beide partijen, fietser en automobilist fouten hebben gemaakt, dan dient in evenredigheid te worden afgewogen voor hoeveel procent de automobilist aansprakelijk is. Dit kan een erg ingewikkelde juridische discussie opleveren. U kunt die discussie beter laten voeren door iemand die daar veel verstand van heeft.

Dader onbekend

Ook als de andere partij niet bekend is, zijn er vaak mogelijkheden om uw schade vergoed te krijgen. Blijf niet met uw schade zitten en bel ons vandaag nog en vraag naar één van onze ervaren letselschadejuristen. Zij zullen u geheel vrijblijvend en gratis adviseren.

Dader doorgereden

Als u op de fiets bent aangereden door een motorvoertuig en de dader is doorgereden, kunt u uw schade mogelijk claimen via het Waarborgfonds. Wij kunnen u daarmee helpen.

Complete schadevergoeding voor fietsers

Is de tegenpartij aansprakelijk? Dan heeft u recht op schadevergoeding. Aan de hand van specifieke vragen weten wij voor slachtoffers keer-­op-­keer de maximale schadevergoeding te claimen.

Zo werkt het:

1. Wij brengen uw huidige en toekomstige schade nauwkeurig in kaart;
2. Uit die berekening komt de totaalschade voort;
3. Dit totaalbedrag nemen wij op in de schadeclaim;
4. De schadeclaim sturen wij naar de (verzekeraar van de) tegenpartij;
5. Deze partij dient deze vordering onmiddellijk te voldoen.

Na afloop van het letselschadetraject wordt de volledige schadevergoeding rechtstreeks naar uw eigen bankrekening overgemaakt.

De schadevergoeding voor fietsers bestaat uit:
● Reiskosten
● Reparatiekosten kapotte fiets
● Vergoeding voor kopen van nieuwe kleding
● Vergoeding eigen risico en kosten opname ziekenhuis / overige medische kosten
● Vergoeding voor mislopen van loon (doordat u bijv. tijdelijk minder kunt werken)
● Vergoeding voor inschakelen hulp bij huishouding, boodschappen, vervoer van kinderen
● Vergoeding voor inschakelen hulp bij werkzaamheden tuin, onderhoud van huis
● Studievertraging
● Smartengeld
● Gemiste pensioenopbouw
● Verder alle kosten die u zonder het ongeval niet gemaakt zou hebben

Tip: noteer alle schadeposten vanaf dag 1 al in een dagboekje.

De juristen, onze werkwijze, ervaringen van cliënten

Wij zijn Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht. Klik hier en lees meer over JBL&G. Indien u contact opneemt wordt u een persoonlijke jurist toegewezen. Volg de link voor info over onze juristen.

1. wij stellen voor u de (verzekeraar van de) tegenpartij aansprakelijk;
2. en we voeren de juridische discussie voor u;
3. tevens maken wij een totaalberekening van uw schade;
4. wij zorgen ervoor dat al uw schade wordt vergoed.

Meer weten over ons stap­-voor-­stap traject? Bekijk hier hoe wij te werk gaan.

En op de volgende pagina leest u wat onze cliënten van ons vinden.

Neem contact met ons op voor gratis juridische hulp

Bent u op de fiets aangereden door een auto, een fietser of een andere weggebruiker? Klik dan op de onderstaande knop en vul uw contactgegevens in. Een ervaren jurist neemt dan dezelfde dag nog contact met u op om het ongeval te bespreken. Klik hieronder op de knop en plaats uw naam en telefoonnummer in de invoervelden.

Contact opnemen Tel: 020 – 214 99 00

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.