Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Schadebeperkingsplicht bij letselschade

12 januari 2017 Letselschade informatie

Schadebeperkingsplicht bij letselschade

Wanneer u letselschade oploopt, dan is de veroorzaker daarvan, de aansprakelijke partij, verplicht om uw schade te vergoeden. Maar u hebt als slachtoffer niet alleen rechten: u hebt ook de schadebeperkingsplicht. U moet ervoor zorgen dat de schade niet onnodig hoog wordt. Maar hoe ver gaat die plicht? Wat kan redelijkerwijs van u verwacht worden als slachtoffer?

Schadebeperkingsplicht: wat zegt de wet?

In artikel 6:101 BW staat het volgende:

Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.

Oftewel: als een deel van de schade is toe te rekenen aan de eigen schuld van het slachtoffer, zal deze schade voor zijn of haar rekening komen. Het slachtoffer mag er dus niet voor zorgen dat de omvang van de schade toeneemt.

Lees meer over een schadevergoeding bij letselschade.

Voorbeelden schadebeperkingsplicht

Waar moet u aan denken bij uw schadebeperkingsplicht als slachtoffer? Hieronder een aantal voorbeelden.

De kosten die u maakt moeten in verhouding zijn

Dit klinkt wellicht logisch. Raakt uw auto beschadigd door een ongeluk en moet u een andere huren om naar uw werk te kunnen? Dan wordt van u verwacht dat u een vergelijkbaar alternatief zoekt en bijvoorbeeld niet gaat rondrijden in een luxe sportwagen met chauffeur. Ook dat u zo snel mogelijk zorgt voor een andere auto. U kunt niet een jaar in een huurauto rond rijden.

U moet op tijd hulp zoeken en hier gebruik van maken

Hebt u klachten overgehouden aan het ongeval? Dan moet u hier op tijd hulp voor zoeken en ook daadwerkelijk meewerken aan de behandeling. Immers: als u te lang met uw klachten blijft rondlopen en weigert zich te laten behandelen, bestaat de kans dat deze verergeren.

U moet aanspraak maken op voorzieningen die er al zijn

In sommige gevallen kan van u verwacht worden dat u aanspraak maakt op voorzieningen die er al zijn. Dit houdt in dat u wellicht een tegemoetkoming voor de kosten van uw woningaanpassing bij de gemeente moet aanvragen, in plaats van deze te verhalen op de aansprakelijke partij.

Standpunt JBL&G

Hierover zijn partijen het overigens vaak oneens. JBL&G stelt zich op het standpunt dat in dat geval de schade uit de verkeerde ‘pot’ wordt betaald. Immers, deze (WMO) voorzieningen die door de gemeente worden verstrekt, worden betaald uit de algemene middelen, terwijl er in geval van een aansprakelijke partij in de meeste gevallen een aansprakelijkheidsverzekeraar kan worden aangesproken. Deze verzekeraar int jaarlijks de premie voor de afgesloten verzekeringen. Het is niet meer dan fair dat de verzekeraar deze kosten vergoedt.

Re-integratie

De schadebeperkingsplicht houdt ook in dat wanneer u door een ongeval uw baan verliest, u uw best zult moeten doen om weer aan (passend) werk te komen. U moet dus meewerken aan uw re-integratie. Het is echter niet zo dat als u door een ongeval vanwege (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid uw baan verliest, u alle banen dient te accepteren.

De schadebeperkende maatregelen die de wederpartij van u vraagt, moeten wel redelijk zijn. Zo is het niet de bedoeling dat u naar het buitenland moet om daar de beste behandeling voor uw letsel te volgen. Of dat iemand die in Amsterdam woont, perse een baan op Terschelling moet accepteren.

Lees ook: wat te doen bij letselschade?

Schadebeperkingsplicht aansprakelijke verzekeraar

Naast het slachtoffer, heeft ook de aansprakelijke partij (in de meeste gevallen de verzekeraar) schadebeperkingsplicht. Dit houdt in dat hij moet zorgen dat het letselschadetraject de klachten van het slachtoffer niet verergert.

London vs X

Hoe dit kan? Door bijvoorbeeld niet alles wat het slachtoffer eist in twijfel te trekken of de zaak onnodig te vertragen. Dit is immers psychisch zwaar voor het slachtoffer, wat zijn of haar klachten kan verergeren. Hierbij wordt vaak gewezen op de uitspraak van de Hoge Raad van 13 februari 2015, RvdW 2015, 318 (London vs X). Uit dit arrest kan worden afgeleid, “dat het innemen van bepaalde standpunten in de schaderegeling van negatieve invloed op de gezondheid van slachtoffers kan zijn en dat professionele partijen als verzekeraars zich daar bewust van zouden moeten zijn”.

Lees ook: de tegenpartij aansprakelijk stellen.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.