Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Info: No cure no pay

27 juni 2013 Algemeen

Info: No cure no pay

No cure no pay bij letselschade lijkt een aantrekkelijke optie als u op zoek bent naar een belangenbehartiger. Wanneer uw schadeclaim niet wordt toegewezen, hoeft u ook geen hoge advocaatkosten te betalen. No cure no pay bij letselschade is wat JBL&G betreft echter een slecht idee. We zullen uitleggen waarom.

No cure no pay bij letselschade, wat is dat?

Een no cure no pay-constructie houdt in, dat wanneer er een schadevergoeding door de verzekeraar aan het slachtoffer wordt betaald, het slachtoffer hiervan een percentage van circa 10% tot soms wel 40% aan zijn belangenbehartiger dient af te staan. Hier staat tegenover dat wanneer de kosten van de belangenbehartiger niet door de aansprakelijke partij betaald worden, deze niet in rekening bij het slachtoffer zullen worden gebracht.

In Nederland recht op gratis rechtshulp na een ongeval

Wanneer u er vrij zeker van bent dat de aansprakelijkheid erkend zal worden, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval, loont het niet om een no cure no pay advocaat in te schakelen. In de Nederlandse wet staat namelijk dat u als letselschadeslachtoffer recht hebt om uw juridische bijstand vergoed te krijgen door de (verzekeraar van de) wederpartij.  De kosten van uw belangenbehartiger zullen door de aansprakelijke partij dienen te worden betaald. Wanneer u werkt met een no cure no pay-constructie betaalt u echter zélf deze kosten.

No cure no pay letselschade hulp? Wij werken gratis, volg de link voor meer informatie.

No cure no pay bij letselschade

Advocaten mogen geen deel van het schadebedrag ontvangen, wél mogen zij een (zeer) hoog uurtarief in rekening brengen, wanneer de aansprakelijkheid erkend wordt. U loopt het risico dat de verzekeraar dit hoge uurtarief niet geheel wil vergoeden. De advocaat kan dit bedrag dan bij u in rekening brengen.

Letselschade? U hebt recht op gratis juridische bijstand

Wat zijn buitengerechtelijke kosten?

Kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand: deze kosten komen op grond van art. 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking. Het gaat dan om kosten die het slachtoffer heeft gemaakt om – zonder tussenkomst van een rechter – vergoeding van zijn letselschade te vorderen van de tegenpartij. Als het slachtoffer hiertoe een belangenbehartiger heeft ingeschakeld, komen de kosten hiervan voor rekening van de tegenpartij omdat ze schade zijn van het slachtoffer. Er gelden wel een tweetal voorwaarden:

  • het moet redelijk zijn dat de kosten zijn gemaakt (was het terecht dat het slachtoffer een bureau inschakelde);
  • de hoogte van de kosten moet redelijk zijn.

Dit wordt de ‘dubbele redelijkheidstoets’ genoemd en is eveneens gebaseerd op art. 6:96 BW.

Lees meer over de kosten van juridische bijstand bij letselschade.

Erkende zaken

Vaak worden er door no cure no pay bij letselschade aangeboden, terwijl de aansprakelijkheid voor het ongeval reeds erkend is door de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval. Is dit het geval, dan dient de schade van het slachtoffer door de verzekeraar vergoed te worden én dienen de kosten die de belangenbehartiger van het slachtoffer maakt, eveneens door de verzekeraar betaald te worden.

In dat geval is het voor slachtoffers dan ook niet verstandig te kiezen voor de zogenaamde no cure no pay-constructie. Ook wanneer de aansprakelijkheid nog niet erkend is, doch deze in de zeer nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk wel erkend wordt, is dit niet verstandig.

Wanneer wél no cure no pay bij letselschade?

Niet erkende zaken

Voor sommige zaken, zoals beroepsziekten of medische fouten kan een dergelijke no cure no pay-constructie voor slachtoffers wél een uitkomst zijn. Immers, wanneer zij niet in aanmerking komen voor zogenaamde gefinancierde rechtshulp en de aansprakelijkheid wordt uiteindelijk niet erkend, dan blijven zij niet zitten met hoge rekeningen van hun advocaten.

Wanneer de kans dat de aansprakelijkheid wordt erkend erg klein is en u wilt toch een laatste poging wagen, kan het lonen om wel een no cure no pay-constructie aan te gaan. Immers: een schadevergoeding waar 20% tot 40% vanaf gaat is altijd nog meer dan helemaal geen schadevergoeding.

Visie JBL&G

JBL&G neemt zaken waarbij de aansprakelijkheid nog niet erkend is voor eigen risico aan: lukt het niet de aansprakelijkheid erkend te krijgen, dan brengen wij u niets in rekening. Lukt het wel, dan hoeft u niet een gedeelte van uw schade aan ons af te staan. Wij vinden dat namelijk niet rechtvaardig. Het is immers UW schade!

Géén no cure no pay!

JBL&G is van mening dat wanneer de aansprakelijkheid erkend is of zo goed als erkend is er géén no cure no pay-contract dient te worden afgesloten. Wanneer het erg moeilijk lijkt de aansprakelijkheid erkend te krijgen, zoals bij beroepsziekten en medische fouten, kan het voor slachtoffers soms gunstig zijn een dergelijk contract af te sluiten. JBL&G wil dat haar cliënten hierover goed en uitgebreid zijn geïnformeerd, zodat zij een bewuste keuze kunnen maken.

Medische fouten en beroepsziekten

Vaak laat JBL&G haar medisch adviseur het medisch dossier bestuderen en neemt aan de hand van het advies van de medisch adviseur de zaak al dan niet aan. De kosten voor het opvragen van het dossier en het bestuderen van het dossier door de medisch adviseur dienen door het slachtoffer te worden betaald. Ook voor een slachtoffer van een vermeende medische fout is het niet goed, tegen beter weten in, de arts aansprakelijk te stellen.

Lees hier meer over letselschade door een medische fout.

Niet-verwijtbare of niet-vermijdbare complicatie

Er kan immers  sprake zijn van een complicatie. Om dan tegen beter weten in (na advies van onze medisch adviseur) de zaak aan te nemen, levert bij het slachtoffer veel frustratie op. Wanneer de medisch adviseur van JBL&G echter van mening is dat er daadwerkelijk medisch onzorgvuldig is gehandeld, neemt zij de zaak voor eigen (financieel) risico aan. Wanneer de aansprakelijkheid erkend wordt, kan JBL&G haar nota immers indienen bij de verzekeraar van de arts/ziekenhuis.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.