Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Nieuwe smartengeldgids

9 maart 2015 Schadeclaim

Nieuwe smartengeldgids

Smartengeld zoals dat in Nederland toegekend wordt, is meestal te laag. Dat vinden wij bij JBL&G en ook uit een arrest van het Gerechtshof blijkt hetzelfde. Uit de Smartengeldgids van de ANWB blijkt echter dat de bedragen meestal aan de lage kant zijn. Daarom pleiten we bij JBL&G voor een verhoging van 10% voor alle smartengeldbedragen.

Wat is smartengeld?

In de wet staat het volgende:

Artikel 95 BW:

De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft.

In artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek staat de wettelijke grondslag voor de gevallen waarin het mogelijk is een vergoeding van het smartengeld uit te keren:  “Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding:

  1. Indien de aansprakelijke persoon het oogmerk (de bedoeling) had zodanig nadeel toe te brengen
  2.  Indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast;
  3. (…) aantasting van de nagedachtenis van een overledene (…).

Smartengeld is dus een vergoeding van de schade die niet in geld uit te drukken is. Deze kan bestaan uit een vergoeding voor:

  • Lichamelijke pijn
  • Geestelijk leed
  • Vermindering van levensvreugde

Deze zaken zijn natuurlijk lastig te kwantificeren. Daarom is het bepalen van de hoogte van smartengeld een lastige en specialistische zaak. Meestal kijkt degene die dit bedrag berekent naar eerdere bedragen die zijn toegekend bij vergelijkbare zaken. Deze bedragen zijn te vinden in de ANWB Smartengeldgids.

Wanneer krijg iemand smartengeld?

Om smartengeld te kunnen claimen, moet er een aantal eisen worden voldaan:

  1. Er moet een partij aansprakelijk zijn voor de geleden schade
  2. Er moet bewijs zijn van die aansprakelijkheid
  3. Er moet bewijs zijn dat de opgevoerde schade het gevolg is van het ongeval

Is dit zo? Dan kunt u een bedrag aan smartengeld claimen voor de geleden psychische schade. Daar leest u meer over op onze pagina Smartengeld claimen.

Smartengeldbedragen in de ANWB Smartengeldgids

Elk jaar verschijnt de ANWB Smartengeldgids. In deze gids staan uitspraken van de Nederlandse rechters over de hoogte van de vergoeding van immateriële schade (smartengeld). Wanneer er een zaak wordt afgewikkeld en de hoogte van het smartengeld dient te worden vastgesteld, wordt meestal in deze gids gekeken of er in het verleden vergelijkbare letsels zijn geweest, waarover de rechter een uitspraak heeft gedaan.

Smartengeldbedragen aan de lage kant

Nu hadden wij bij JBLG al langer de indruk dat de bedragen, zoals genoemd in deze gids, aan de (soms zeer) lage kant waren. Ons vermoeden werd bevestigd door een arrest van het Gerechtshof. Hierin werd een 79-jarige vrouw niet snel genoeg behandeld door een ziekenhuis, waardoor zij ernstig letsel opliep en verpleegd moest worden door haar familie.

Hoogte smartengeld met 10% verhogen

In deze rechterlijke uitspraak is enige tijd geleden bepaald dat de in de Smartengeldgids genoemde smartengeldbedragen met 10% dienen te worden verhoogd. In het arrest stond onder meer: “Omdat het hof ook rekening wil houden met de in de literatuur gevoerde discussie over de hoogte van het smartengeld, zal het hof het voornoemde bedrag met 10% verhogen.” 

Ik wil smartengeld claimen, wat moet ik doen?

Hebt u een ongeval gehad en hierbij letselschade opgelopen? Dan kunt u aanspraak maken op een bedrag aan smartengeld. U leest hier alles over op onze pagina Smartengeld claimen na ongeval.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.