Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

NRL of RekenBureau

Soms is de letselschade dermate groot, dat het niet verstandig is deze als letselschadejurist geheel zélf uit te voeren. De juristen van JBL&G schakelen in dat geval in de meeste gevallen een rekenkundig expert in, zoals het het Nederlands Rekencentrum Letselschade in, ook wel het NRL genoemd, of het RekenBureau. De rekenkundige berekent de (toekomstige) personenschade van letselschadeslachtoffers. Ook berekenen zij de overlijdensschade wanneer het slachtoffer is overleden.

Toekomstige letselschade

Wanneer het letsel blijvend is en u bijvoorbeeld tot aan uw pensioengerechtigde leeftijd arbeidsongeschikt zult zijn, is het verstandig deze schadepost door een bureau uit te laten rekenen. Zo weet u dat u krijgt waar u recht op heeft! Denk hierbij ook aan gemist opgebouwd pensioen, gemiste promotiekansen, CAO afspraken waar u geen rechten meer aan kunt ontlenen etc.

Overlijdensschade

Onze letselschadejuristen zijn getraind in het maken van schadeopstellingen. Maar sommige letselschadezaken brengen zo’n ingewikkelde schadeclaim met zich mee, dat we het slachtoffer tekort zouden doen deze zelf uit te rekenen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij overlijdensschade of verlies aan verdienvermogen van een ondernemer.

Nederlands Rekencentrum Letselschade of RekenBureau

In die gevallen schakelt JBL&G het NRL of RekenBureau in. Alvorens de Rekenkundige kan beginnen met de berekening van de letselschade dienen de uitgangspunten voor het berekenen van uw schade vastgesteld te worden. Uitgangspunten met betrekking tot bijvoorbeeld:

  • Looptijd huishoudelijke hulp
  • Looptijd kosten fysiotherapie
  • Wat waren de promotiekansen zonder ongeval geweest?
  • Wanneer zou het letselschadeslachtoffer met pensioen zijn gegaan wanneer het ongeval niet had plaatsgevonden?

JBL&G levert samen met cliënt de uitgangspunten
De jurist levert samen met de cliënt alle bewijzen en input aan het NRL of RekenBureau, en de rekenmeesters rekenen de precieze schade uit. De kosten voor het NRL of RekenBureau hoeft u niet zelf te betalen, wij brengen deze rekeningen namelijk in bij de aansprakelijke verzekeraar. In de meeste gevallen wordt er ook overlegd met de tegenpartij om zo te trachten een gezamenlijke berekening te laten vervaardigen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen discussie zal komen te bestaan over de uitkomst van de berekeningen.

Wat kost een berekening door het NRL of RekenBureau u?

Wanneer uw jurist van mening is dat een zorgvuldige berekening noodzakelijk is en het Nederlands Rekencentrum Letselschade of RekenBureau ingeschakeld, kost deze berekening u niets! In de meeste gevallen dient uw wederpartij deze kosten voor haar rekening te nemen.

Twijfels over de hoogte van het u aangeboden schadebedrag?
Twijfelt u aan de hoogte van het schadebedrag dat u zelf wilt claimen, of wat de verzekeraar u aanbiedt? Neem contact met ons op. In bijna alle gevallen blijkt er een veel hogere schade te zijn dat u op het eerste gezicht dacht. Wij berekenen en claimen deze schade voor u. En dat kost u helemaal niets.

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.