Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Medische fout in de VS dodelijker dan verkeersongelukken

9 mei 2016 Medisch

Medische fout in de VS dodelijker dan verkeersongelukken

Jaarlijks sterven er ruim een kwart miljoen mensen door een medische fout in de VS. Alleen hart- en vaatziekten en kanker staan hoger op de lijst van doodsoorzaken. Dat zou zo zijn volgens een onderzoek van de John Hopkins University in Baltimore. Hoe zit dat in Nederland? En wat te doen na een medische misser?

Onderzoek VS overlijden door medische fout

Volgens het onderzoek sterven er jaarlijks 251.000 mensen door de fout van een arts. Dat is meer dan het dubbele van het aantal mensen dat jaarlijks in de VS overlijdt door zelfmoord, wapengebruik en verkeersongelukken samen. Oorzaken die genoemd worden zijn communicatieproblemen, verkeerde diagnoses, beoordelingsfouten en inadequate artsen.

Echter, omdat vaak niet in de overlijdensakte wordt vermeld dat het om een medische fout gaat, worden deze cijfers niet meegenomen bij jaarlijkse onderzoeken naar de meest voorkomende doodsoorzaken. Volgens de onderzoekers begint het oplossen van het probleem met het erkennen ervan. Daarnaast zouden overlijdensaktes meer ruimte moeten hebben om in te vullen dat het om een medische misser gaat, en zouden ziekenhuizen beter onderzoek kunnen doen naar doodsoorzaken.

“Menselijke fouten zijn onvermijdelijk. We kunnen niet uitsluiten dat er ooit nog fouten worden gemaakt. Maar het oplossen van het probleem begint met het zichtbaar maken ervan,” aldus de onderzoekers.

Overlijden door medische fout, hoe zit het in Nederland?

In Nederland moeten ernstige medische fouten worden gemeld bij het Expertisecentrum Medische Zaken. In 2014 ontving het EMZ 233 meldingen van sterfgevallen, in 2013 waren dat er nog 173. Volgens het EMZ stijgt het aantal (meldingen van) medische fouten al jaren.

Slachtoffers van medische fouten hebben recht op kosteloze juridische hulp bij het verhalen van hun schade. Het is echter moeilijk om te bewijzen dat het echt om een medische fout gaat. Wellicht kan er namelijk sprake zijn van een complicatie.

Verschil complicatie en medische fout
Een arts kan niet volledig voorspellen wat het effect van de behandeling zal zijn, of garanderen dat deze probleemloos verloopt. Er is altijd kans dat er bijvoorbeeld een infectie optreedt, zonder dat iemand daar schuld aan heeft. Dit heet een complicatie. Daar dient u zich ook van bewust te zijn als u een medische behandeling ondergaat.

Wanneer de behandeling echter niet fout was gegaan als een redelijk handelend en bekwame arts deze had verricht, dan is er sprake van een medische fout. Bijvoorbeeld als een wondgaasje niet op tijd wordt verwijderd of het gezonde been wordt geamputeerd in plaats van het zieke.

Bent u het slachtoffer geworden van een medische fout?

Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een medische fout, of u bent nabestaande van iemand die overleden is door een medische fout, wilt u uw schade verhalen op de behandelend arts. Daar zult u echter voor moeten bewijzen dat het echt om een medische fout gaat, en niet een complicatie.

Daarvoor kunt u een medisch haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Lees hier meer over de kosten van een dergelijk onderzoek. Wordt de aansprakelijkheid erkend? Dan krijgt u deze kosten vergoed door de wederpartij.

Wanneer iemand die u dierbaar is komt te overlijden door een medische fout, denkt u wellicht niet meteen aan het claimen van een schadevergoeding. Toch hebt u daar recht op. Bijvoorbeeld op:

  • Het deel dat de overledene bijdroeg aan het inkomen;
  • De kosten van de uitvaart;
  • De kosten voor het inschakelen van hulp in en om het huis (nu de overledene dit niet meer kan doen).

Wilt u meer weten over het claimen van overlijdensschade na een medische fout? Kijk op deze pagina.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.