Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Medisch advies bij letselschade

Het uitbrengen van een medisch advies is een essentiële stap in bijna alle letselschadezaken. Een arts (de medisch adviseur) beoordeelt de medische informatie en brengt hierover een advies uit. Dit medisch advies is van belang voor de letselschadejurist en de verzekeraar om inzicht te krijgen  in het medisch dossier van een letselschadeslachtoffer.

Klachten en letsel na een ongeval

Vaak ondervindt een letselschadeslachtoffer na een ongeval klachten en beperkingen, die het gevolg zijn van dit ongeval. Om daadwerkelijk te kunnen aantonen dat deze klachten door dit ongeval zijn ontstaan, is het opvragen van het medisch dossier van het slachtoffer noodzakelijk. De jurist zendt het dossier door naar de medisch adviseur van JBL&G om aan hem te vragen zijn oordeel uit te brengen over welke klachten cliënt ondervond na het ongeval. Aan de hand van dit advies van de medisch adviseur kan de jurist van JBL&G bepalen welke schadeposten bij de wederpartij in rekening gebracht kunnen worden. 

Het belang van een deskundig medisch advies in letselschadezaken

Uit bovenstaande blijkt dat het heel belangrijk is dat een letselschadejurist beschikt over een goed onderbouwd medisch advies. Immers, hiermee dienen de klachten van het slachtoffer te worden aangetoond. Aan de hand van zijn advies kunnen vervolgens de beperkingen als gevolg van het ongeval worden vastgesteld en kan de schadeberekening worden gemaakt, waarmee uiteindelijk de schade van cliënt kan worden aangetoond.

Medisch adviseur

JBL&G heeft eigen medisch adviseurs, die onze juristen ten alle tijde kunnen inschakelen tijdens een letselschadezaak. Soms is dit al direct aan het begin van een zaak, om een aantal medisch zaken helder te krijgen. Meestal echter wordt er een uitgebreid medisch advies uitgebracht wanneer er meer medische informatie voorhanden is.

De jurist vraag – ten behoeve van de medisch adviseur – namens cliënt de relevante medische dossiers op bij de behandelaren van het letselschadeslachtoffer. Dit kan een huisartsenjournaal zijn of het patiëntendossier van het ziekenhuis, maar ook het ambulance ritformulier of verslagen van de fysiotherapeut kunnen belangrijke informatie voor de zaak bevatten.

Medisch advies of medisch expertise?

Deze medische informatie gaat vervolgens naar onze eigen medisch adviseur, en de medisch adviseur van de tegenpartij. Beide adviseurs brengen een medisch advies uit, en indien dit nodig is volgt er een inhoudelijke reactie op elkaars advies. Soms zijn er twistpunten op het medisch gebied, bijvoorbeeld over de eventuele klachten en beperkingen van een cliënt in de toekomst. Dan kan het voor beide partijen goed zijn om een medisch expertise te laten plaatsvinden. In dat geval kijkt een onafhankelijke arts naar zowel de medische informatie van cliënt, als naar cliënt zelf.

Contact opnemen Tel: 020 – 214 99 00

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.