Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Wat is het Medisch Advies Bureau (MAB)?

Medisch Advies Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht (MAB) is opgericht door drs. Stefanie du Maine en mr. Yvonne Hooijenga, respectievelijk eigenaar en adviseur van Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht (JBL&G), één van de grootste en meest toonaangevende letselschadepraktijken in Nederland. JBL&G werkt – net als MAB – alleen voor slachtoffers.

Waarom een medisch advies?

Een goed medisch advies is onmisbaar in een letselschadezaak. De medisch adviseur kan het letselschadeslachtoffer een antwoord geven op de vraag hoe de klachten, die ontstaan zijn na het ongeval zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Exact is dit natuurlijk nooit te zeggen. Men weet immers nooit hoe het in de toekomst zal gaan.

In het medisch advies zal dan ook dienen te worden opgenomen hoe het in het meest gunstige geval zou kunnen gaan, maar ook het meest pessimistische scenario dient aan bod te komen. De letselschadejurist kan aan de hand van dit advies op verantwoorde wijze de letselschadezaak van het slachtoffer afwikkelen.

Maar al te vaak worden medische adviezen in letselschadezaken uitgebracht om zo snel mogelijk tot overeenstemming met de tegenpartij te kunnen komen. Dat dit niet altijd recht doet aan de belangen van het slachtoffer moge duidelijk zijn.

Belangenbehartigers van letselschadeslachtoffers

Ook de belangenbehartigers van slachtoffers van ongevallen of medische fouten kampen met dit probleem. De verstrekte adviezen zijn onduidelijk, onbegrijpelijk en bevatten vaak fouten, waaruit blijkt dat de betreffende medisch adviseur zich niet écht verdiept heeft in de kwestie. Door het maken van deze fouten en het niet zorgvuldig genoeg lezen van het medisch dossier, wordt het slachtoffer te kort gedaan. Daar komt nog bij dat het geen uitzondering is dat men meer dan twee maanden moet wachten, alvorens het advies gereed is.

MAB wil hierin anders zijn

Eerlijk – Begrijpelijk – Snel – Gespecialiseerd – Deskundig – Onafhankelijk

  • Het slachtoffer heeft recht op een gedegen, eerlijk en goed onderbouwd medisch advies in zijn letselschadezaak. Alleen dan kan zijn letselschadezaak naar tevredenheid worden afgewikkeld.
  • MAB streeft er naar de rapporten in duidelijke en begrijpelijke taal voor het slachtoffer op te stellen.
  • MAB kan het advies binnen een termijn van tien werkdagen verstrekken, zodra het medisch dossier compleet is aangeleverd. Desgewenst vraagt MAB zélf namens het slachtoffer het medisch dossier op.
  • Voor MAB werken artsen die gespecialiseerd zijn in het behandelen van letselschadedossiers.

Onze diensten

Medisch haalbaarheidsonderzoek voor slachtoffers van medische fouten

Wenst u als slachtoffer onderzocht te zien of er in uw geval sprake is geweest van een medische fout, dan kunnen onze medisch specialisten dit voor u uitzoeken. Dit wordt een ‘medisch haalbaarheidsonderzoek’ genoemd. De medisch adviseur vraagt voor u het medisch dossier op en bestudeert het dossier.

Vervolgens krijgt u een schriftelijke rapportage, waarin de bevindingen van de adviseur met afsluitend een duidelijke conclusie staat vermeld. Aan de hand van dit rapport kunt u besluiten of u uw behandelaar aansprakelijk wenst te stellen voor de medische fout.

Kijk hier voor de kosten voor een medisch haalbaarheidsonderzoek.

Beoordelen van causaal verband tussen ongeval en letsel voor slachtoffers van ongevallen

Is u een verkeers- of bedrijfsongeval overkomen en heeft u het letselschadetraject zelf ter hand genomen? De medische kwestie kan wel eens net een brug te ver zijn. Wanneer de aansprakelijkheid voor het ongeval door de tegenpartij is erkend, kunt u een medisch adviseur van MAB inschakelen die voor u de medische discussie kan voeren.

Dit is ook het geval als de wederpartij beweert dat er geen enkel verband bestaat tussen uw klachten en het u overkomen ongeval. De nota van onze medisch adviseur kunt u indienen bij de verzekeraar van de tegenpartij. Wanneer de aansprakelijkheid voor het ongeval is erkend, dient de verzekeraar deze nota te vergoeden. Het kost u in dat geval dus niets!

Belangenbehartigers van slachtoffers van letselschade

MAB is een bureau dat bekend staat om zijn deskundige en snelle aanpak. Wanneer het medisch dossier compleet wordt aangeleverd ontvangt u binnen tien werkdagen het advies van onze medisch adviseurs. Wilt u dat onze medisch adviseurs voor u het dossier opvragen? Ook dit behoort tot de mogelijkheden. U krijgt na afronding van het advies van ons bureau een nota, die u eerst zelf dient te betalen, maar welke u kunt doorberekenen aan de aansprakelijke partij, wanneer de aansprakelijkheid erkend wordt.

Op deze manier nemen wij u werk uit handen en heeft u meer tijd te besteden aan het letselschadetraject zelf, zoals het uitgebreid in kaart brengen van de schade. U kunt de nota’s van onze medisch adviseurs indienen bij de tegenpartij. Als de aansprakelijkheid is erkend, dient de tegenpartij deze nota’s te vergoeden. Deze nota’s vallen volgens het PIV convenant buiten de gebruikelijke buitengerechtelijke kosten. Dit betekent dat deze kosten niet worden afgetrokken van de buitengerechtelijke kosten zoals uw eigen kantoor die bij de tegenpartij dient te declareren.

Het (laten) uitvoeren van Medische Expertises in letselschadezaken

Wanneer een letselschadezaak ten einde loopt, is het soms noodzakelijk om alle klachten en beperkingen die voortkomen uit het ongeval vast te laten leggen. Welke klachten waren vóór het ongeval wellicht al aanwezig en welke klachten zijn een gevolg van het ongeval? Welke beperkingen komen voort uit deze vastgestelde klachten? Voor de expertises en deskundigenonderzoeken zijn landelijk vraagstellingen ontwikkeld die gebruikt kunnen worden. MAB beschikt over een groot aantal specialisten bij wie zij te rade kan gaan voor het laten uitvoeren van een onafhankelijk medisch onderzoek (Medische Expertise).

Het uitvoeren van Belastbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken

Onze medisch adviseurs kunnen dergelijke onderzoeken verrichten. Doel van deze onderzoeken is om de belastbaarheid van het slachtoffer vast te stellen alsmede om een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) op te stellen. Op basis van deze informatie kunnen vervolgens de beperkingen van het slachtoffer worden vastgesteld.

Verder kort samengevat verzorgen wij adviezen bij:

  • letselschade
  • medische fouten
  • beroepsziekten
  • tandheelkundige schade
  • bepaling blijvende invaliditeit bij ongevallenverzekeringen

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar: MAB

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.