Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Wat is het Medisch Advies Bureau (MAB)?

Wanneer er in uw lopende letselschadezaak een medisch advies dient te worden opgevraagd, stuurt de jurist van JBL&G uw medisch dossier (na uw toestemming) door aan Medisch Advies Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht. Het MAB werkt net als JBL&G alleen voor slachtoffers.

Waarom een medisch advies?

Een goed medisch advies is onmisbaar in een letselschadezaak. De medisch adviseur kan de belangenbehartiger van het letselschadeslachtoffer een antwoord geven op de vraag hoe de klachten, die ontstaan zijn na het ongeval zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Exact is dit natuurlijk nooit te zeggen. Men weet immers nooit hoe het in de toekomst zal gaan.

In het medisch advies zal dan ook dienen te worden opgenomen hoe het in het meest gunstige geval zou kunnen gaan, maar ook het meest pessimistische scenario dient aan bod te komen. De letselschadejurist kan aan de hand van dit advies op verantwoorde wijze de letselschadezaak van het slachtoffer afwikkelen.

Maar al te vaak worden medische adviezen in letselschadezaken uitgebracht om zo snel mogelijk tot overeenstemming met de tegenpartij te kunnen komen. Dat dit niet altijd recht doet aan de belangen van het slachtoffer moge duidelijk zijn.

Belangenbehartigers van letselschadeslachtoffers

Ook de belangenbehartigers van slachtoffers van ongevallen kampen met dit probleem. De verstrekte adviezen zijn onduidelijk, onbegrijpelijk en bevatten vaak fouten, waaruit blijkt dat de betreffende medisch adviseur zich niet écht verdiept heeft in de kwestie. Door het maken van deze fouten en het niet zorgvuldig genoeg lezen van het medisch dossier, wordt het slachtoffer te kort gedaan. Daar komt nog bij dat het geen uitzondering is dat men meer dan twee maanden moet wachten, alvorens het advies gereed is. Daarom werkt JBL&G alleen nog maar samen met het MAB.

MAB is anders

Eerlijk – Begrijpelijk – Snel – Gespecialiseerd – Deskundig – Onafhankelijk

  • Het slachtoffer heeft recht op een gedegen, eerlijk en goed onderbouwd medisch advies in zijn letselschadezaak. Alleen dan kan zijn letselschadezaak naar tevredenheid worden afgewikkeld.
  • MAB streeft er naar de rapporten in duidelijke en begrijpelijke taal voor jurist én slachtoffer op te stellen.
  • MAB kan het advies binnen een termijn van tien werkdagen verstrekken, zodra het medisch dossier compleet is aangeleverd.
  • Voor MAB werken artsen die gespecialiseerd zijn in het behandelen van letselschadedossiers.

Beoordelen van causaal verband tussen ongeval en letsel voor slachtoffers van ongevallen

Is u een verkeers- of bedrijfsongeval overkomen en heeft u het letselschadetraject zelf ter hand genomen? De medische kwestie kan wel eens net een brug te ver zijn. Wanneer de aansprakelijkheid voor het ongeval door de tegenpartij is erkend, kunt u via JBL&G een medisch adviseur van MAB inschakelen die voor u de medische discussie kan voeren.

Dit is ook het geval als de wederpartij beweert dat er geen enkel verband bestaat tussen uw klachten en het u overkomen ongeval. De nota van de medisch adviseur kunt u indienen bij de verzekeraar van de tegenpartij. Wanneer de aansprakelijkheid voor het ongeval is erkend, dient de verzekeraar deze nota te vergoeden.

Het (laten) uitvoeren van Medische Expertises in letselschadezaken

Wanneer uw letselschadezaak ten einde loopt, is het soms noodzakelijk om alle klachten en beperkingen die voortkomen uit het ongeval vast te laten leggen. Welke klachten waren vóór het ongeval wellicht al aanwezig en welke klachten zijn een gevolg van het ongeval? Welke beperkingen komen voort uit deze vastgestelde klachten? Voor de expertises en deskundigenonderzoeken zijn landelijk vraagstellingen ontwikkeld die gebruikt kunnen worden. MAB beschikt over een groot aantal specialisten bij wie zij te rade kan gaan voor het laten uitvoeren van een onafhankelijk medisch onderzoek (Medische Expertise). Daarom zal uw jurist van JBL&G een dergelijk onderzoek altijd door een arts van het MAB laten uitvoeren.

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.