Heeft u een klacht? Is een zaak niet zo afgehandeld als u zou willen of is er iets anders dat niet naar wens is verlopen? Dit horen we graag van u. Wij zorgen dat er iets aan wordt gedaan, zonder dat uw zaak vertraging oploopt.

JBL&G garandeert dat u als letselschadeslachtoffer en cliënt van JBL&G de juridische hulp krijgt waar u recht op heeft, zodat u uw letselschadezaak uit handen kunt geven in het vertrouwen dat uw letselschadezaak naar beste kunnen wordt behandeld. En zodat u de schadevergoeding krijgt die hoort bij uw letselschade.

Om die garantie te kunnen waarborgen, werken wij met een interne klachtenregeling. Hier kunt u terecht als u niet geheel tevreden bent over de jurist die uw zaak in behandeling heeft. Wij nemen uw klacht zeer serieus!

Procedure interne klachtenregeling JBL&G

Wij doen altijd ons best om naar uw volle tevredenheid te handelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u altijd bij ons terecht met uw klacht. De procedure interne klachtenregeling JBL&G is als volgt:

1. U mailt uw klacht aan: klacht@jblg.nl

2. U vermeldt hierin in ieder geval:

Uw naam en telefoonnummer

De jurist die uw zaak in behandeling heeft

De reden van uw klacht/ontevredenheid

3. Vervolgens krijgt u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie werkdagen een bevestiging dat de klacht is ontvangen en in behandeling is genomen.

4. De klacht wordt in behandeling genomen door de directie.

5. Indien er onduidelijkheden bestaan omtrent uw klacht, zal er telefonisch contact met u worden opgenomen om de klacht te bespreken.

6. Wij gaan in gesprek met uw behandelaar over de klacht en de eventuele verbeterpunten.

7. Er zal worden getracht te komen tot een praktische oplossing in uw zaak dan wel bemiddeling.

8. Mocht het vertrouwen niet kunnen worden hersteld, dan krijgt u per direct een nieuwe behandelaar toegewezen. Uw zaak zal hierdoor geen vertraging oplopen.

JBL&G stelt uw feedback op prijs

Wij willen garant staan voor de best mogelijke afhandeling van de letselschadezaken van onze cliënten. Daarom stellen wij het op prijs als u het laat weten op het moment dat de manier waarop een van onze juristen werkt niet naar wens is. We zijn altijd bezig met het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening en luisteren graag naar uw feedback. Deze kunnen we meenemen in het optimaliseren van onze werkwijze.

De filosofie van JBL&G

JBL&G werkt vanuit het idee dat letselschadeslachtoffers persoonlijke en kwalitatief goede juridische bijstand verdienen. We willen geen geld verdienen over de rug van onze cliënten, maar juist voor hen klaarstaan, luisteren naar hun verhaal en zorgen dat zij de schadevergoeding krijgen die ze verdienen. Juist vanwege dit uitgangspunt is de interne klachtenregeling JBL&G van belang. Wij horen het graag als zaken niet zo zijn verlopen als u had gewild.

Juridische hulp is bij JBL&G altijd gratis. Dit komt omdat wij de nota kunnen indienen bij de verzekeraar van de tegenpartij. En zelfs wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, zullen wij uw nooit een vergoeding rekenen. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over kosten, maar kunt u zich bezig houden met het herstel.