Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Is een zaak niet zo afgehandeld als u zou willen of is er iets anders dat niet naar wens is verlopen? Dit horen we graag van u. Wij zorgen dat er iets aan wordt gedaan, zonder dat uw zaak vertraging oploopt.

JBL&G garandeert dat u als letselschadeslachtoffer en cliënt van JBL&G de juridische hulp krijgt waar u recht op heeft, zodat u uw letselschadezaak uit handen kunt geven in het vertrouwen dat uw letselschadezaak naar beste kunnen wordt behandeld. En zodat u de schadevergoeding krijgt die hoort bij uw letselschade.

Om die garantie te kunnen waarborgen, werken wij met een interne klachtenregeling. Hier kunt u terecht als u niet geheel tevreden bent over de jurist die uw zaak in behandeling heeft. Wij nemen uw klacht zeer serieus!

Wij doen altijd ons best om naar uw volle tevredenheid te handelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u altijd bij ons terecht met uw klacht.   

De procedure interne klachtenregeling JBL&G is als volgt:  

 • U mailt uw klacht aan: klacht@jblg.nl.
 • U vermeldt hierin in ieder geval: uw naam en telefoonnummer, de jurist die uw zaak in behandeling heeft en de reden van uw klacht/ontevredenheid.
 • Vervolgens krijgt u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen een bevestiging dat de klacht is ontvangen en in behandeling is genomen. 
 • De klacht wordt in behandeling genomen door de directie. 
 • De directie bestudeert het dossier en kan de klager om een aanvullende schriftelijke toelichting vragen.  
 • Indien er hierna nog onduidelijkheden bestaan omtrent uw klacht, zal er telefonisch contact met u worden opgenomen om de klacht te bespreken. 
 • De directie beantwoordt de klacht uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de klacht of de schriftelijke toelichting.  
 • De afhandeling van de klacht geschiedt schriftelijk, binnen een termijn van een maand, waarbij afzonderlijke aspecten afzonderlijk worden beantwoord en gemotiveerd. Hierbij wordt ook gewezen op de externe klachtenregeling(en).  
 • De interne klachtenregeling wordt goed geadministreerd. De directie bewaart een kopie van de schriftelijke afhandelingen van de klachten per kalenderjaar en stelt deze desgewenst ter beschikking aan de Stichting Keurmerk Letselschade.  
 • Wij gaan in gesprek met uw behandelaar over de klacht en de eventuele verbeterpunten. 
 • Er zal worden getracht te komen tot een praktische oplossing in uw zaak dan wel bemiddeling. 
 • Mocht het vertrouwen niet kunnen worden hersteld, dan krijgt u per direct een nieuwe behandelaar toegewezen. Uw zaak zal hierdoor geen vertraging oplopen. 

Externe klachtenbehandeling 

Wanneer u over een Nivre-expert een externe klacht wilt indienen, kunt u via deze site lezen hoe u dit kunt doen.

JBL&G stelt uw feedback op prijs 

Wij willen garant staan voor de best mogelijke afhandeling van de letselschadezaken van onze cliënten. Daarom stellen wij het op prijs als u het laat weten op het moment dat de manier waarop een van onze juristen werkt niet naar wens is. We zijn altijd bezig met het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening en luisteren graag naar uw feedback. Deze kunnen we meenemen in het optimaliseren van onze werkwijze. 

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade (voorheen Keurmerk Letselschade)

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.