Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

drs. Stefanie du Maine

CEO | Directeur Eigenaar

Stefanie du Maine

drs. Stefanie du Maine

CEO | Directeur Eigenaar

Over Stefanie

Stefanie du Maine is nauw betrokken geweest bij de oprichting van het kantoor en is sinds enkele jaren directeur eigenaar van JBL&G. Samen met haar team zorgt zij ervoor dat letselschadeslachtoffers deskundig en voortvarend worden bijgestaan door de juristen van JBL&G. Zij garandeert dat deze hulp kosteloos en van de allerhoogste kwaliteit is, en dat ook zal blijven in de toekomst. De reden om in 2010 JBL&G op te richten was om het slachtoffer écht op de eerste plaats te zetten, en dan is nog steeds de belangrijkste drijfveer. Dat bewerkstelligen we door op een duurzame manier te groeien en te blijven ontwikkelen. Dit betekent dat voldoende mensen in dienst om het dossierbestand per jurist klein genoeg te houden om snelle reactietijden en persoonlijke aandacht te kunnen blijven garanderen. Ook betekent dit investeren in de educatie van onze medewerkers en vernieuwende technologie, het waarborgen van een open en ontspannen bedrijfscultuur, en het samenwerken met andere duurzame, integere spelers uit het werkveld.

Opleidingen en cursussen

Studieweekend Letselschade 2017

 • Schuld- en risicoaansprakelijkheid
 • Zorgschade
 • Schadebegroting jonge slachtoffer
 • Causaliteitsproblemen: kansschade en proportionaliteit
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Actualiteiten deelgeschillen
 • Voordeelstoerekening, sommenverzekering en schadeverzekering

Door: mr. Arvin Kolder, mr. Armin Vorsselman, mr. Chris van Dijk en mr. Renate Dozy (Kerckebosch)

Studieweekend Letselschade 2016

 • Risicoaanvaarding en reflexwerking
 • Shockschade en wetsvoorstel affectieschade
 • Medische gegevens, paragraaf en onafhankelijke expertise
 • Het vervolg op de Hangmatzaak: de paardenhangmat
 • Buitengerechtelijke kosten
 • Privacy van letselschadeslachtoffers
 • Whiplash een probleem?
 • Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker (art. 6:181 jo. 6:173, 174, 175 en 179)
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
 • Causaal verband bij gemiste kans en bij proportionele schade
 • Omvang van de schade: Looptijd toekomstige schade, Verlies (toekomstig) verdienvermogen, Economische kwetsbaarheid en Predispositie
 • Deskundigenberichten

Door: mr. Arvin Kolder, mr. Armin Vorsselman, mr. Diederik Wachter en mr. Renate Dozy (Kerckebosch)

Studieweekend Letselschade 2015

 • Productaansprakelijkheid
 • Re-integratie bij letselschade
 • Medische paragaaf GBL
 • Statistiek
 • Regres
 • Voordeelstoerekening
 • Werkgeversaansprakelijkheid (art. 7:611 en 7:658 BW)
 • Onrechtmatige daad en letselschade
 • De schadelijdende en –berokkenende ZZP’er
 • Letselschade op reis
 • Kwalitatieve aansprakelijkheid
 • Actualiteiten Deelgeschillen
 • Actualiteiten Whiplash
 • Derdenschade
 • Overlijdensschade
 • Rekenrente

Door: mr. Arvin Kolder, mr. Armin Vorsselman, mr. Chris van Dijk en mr. Renate Dozy (Kerckebosch)

Studieweekend Letselschade 2014

 • Gevaarzetting en ongelukkige samenloop van omstandigheden (OSVO)
 • Sport en spel
 • Kwalitatieve aansprakelijkheid
 • Schadebeperkingsplicht
 • Stelplicht en bewijslast
 • Deelgeschillen
 • Omkeringsregel en proportionele aansprakelijkheid
 • Medische aansprakelijkheid, GOMA
 • Whiplashletsel
 • Werkgeversaansprakelijkheid ex 7:658
 • Schadebegroting
 • Werkgeversaansprakelijkheid ex 7:611
 • Medische paragraaf GBL
 • Deskundigenberichten
 • Regres

Door: mr. Arvin Kolder, mr. Armin Vorsselman, mr. Diederik Wachter en mr. Chris van Dijk (Kerckebosch)

Basiscursus Personenschade

 • Verkeersaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • De arbeidsdeskundige bij re-integratie en analyse
 • Werken met een (voorlopig) deskundigenbericht
 • Schadeberekenen in letselschade zaken
 • Rol en taak van de medisch adviseur

Door: mr. C.E. Jeekel, mr. W.A. van Veen, mr. A.M. Willenborg, mr. S.V. Mewa, E.P. Audenaerde, mr. S. de Lang, J.H.G. van Dam, drs. H.S. Boersma en mr. J.L. van Schoonhoven (OSR Juridische Opleidingen).

Master of Political Science in International Relations (cum laude)

 • Graduate School of Social Sciences Amsterdam

Bachelor International Relations (cum laude)

 • Rijksuniversiteit Groningen

Aanvullende cursussen

 • Verkeersrecht – VJPP
 • PIV-congres 2018; Evolutie of Revolutie?
 • PIV-congres 2017; Veiligheid voorop!
 • Workshop Feedback (Margriet Weehuizen)
 • Medisch dossier-Medisch advies (VJPP)
 • Taal- en cultuurbarrières in de letselschaderegeling- Edwin van Slooten
 • Smartengeld en affectieschade – prof. S.D. Lindenbergh
 • Deelgeschilprocedure in letselschadezaken – Aurélie van Dijk (Beer Advocaten / SDU)
 • Psychology at Work – University of Western Australia (via Coursera)
 • Stilte als Succesfactor – Tijn Touber (ICM)
 • NCOI HR-event: Leven lang leren
 • Entrepreneurship 1: Developing the Opportunity – University of Pennsylvania (via Coursera)
 • Entrepreneurship 2: Launching your Start-Up – University of Pennsylvania (via Coursera)
 • Letselschade Actualiteiten – mr. Anouk Oude Hergelink, mr. Arvin Kolder, mr. Jasper Keizer en mr. Jurriaan Goudkuil (Kerckebosch)
 • Overlijdensschade – NRL
 • Civielrechtelijke beoordeling van whiplashletsel – mr. Arvin Kolder (Rijksuniversiteit Groningen / PUNT Advocaten)
 • De juridische afwikkeling van luchtvaartongevallen – mr. Veeru Mewa
 • Harvard Onderhandelen in de Letselschade– Maarten Bakker (ADR Instituut)
 • Fraude in de letselschadebranche – mr. Jasper Keizer en Rijk Verweij
 • Bedrijfskunde bij letsel en AOV schade – Athenos
 • Herstelcoaching – Francie Peters (DeBureaus)
 • Zorgschade: een andere wijze van vaststelling? – dr. Rianka Rijnhout (Universiteit Utrecht)
 • Letselschadeslachtoffers & Bijstand – mr. Anouk Oude Hergelink
 • Arbeidskundig advies, Sociale zekerheid en Herstelgerichte dienstverlening – Bianca Jagt en Arjan Dokter (Wibbens Arbeidsdeskundig Advies)
 • De aanloop naar en de gevolgen van het ‘Hangmat-arrest’ – mr. Arvin Kolder (Rijksuniversiteit Groningen / PUNT Advocaten)
 • Aansprakelijkheid in medische zaken – Mr. Dr. Rolinka Wijne
 • Arbeidsongevallen – mr. Veeru Meewa
 • Verlies arbeidsvermogen bij Letselschade – NRL
 • Basis Cursus Letselschade – mr. Wout van Veen en mr. Jaap Sap (Sdu Juridische Opleidingen)

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.