Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Gevallen, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen?

12 januari 2017 Letselschade informatie

Gevallen, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen?

U bent gevallen en nu hebt u letselschade. Heel vervelend, zeker als u uw schade op niemand kunt verhalen. Maar struikelde u over een losliggende stoeptegel of putdeksel? Wellicht kunt u uw gemeente aansprakelijk stellen voor achterstallig onderhoud.

Lees hier meer over letselschade door vallen.

Gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud

Binnen de gemeentelijke grenzen heeft de gemeente onderhoudsplicht. Zij moet zorgen dat het wegdek in goede staat is, dat stoeptegels recht liggen en niet te veel uitsteken, dat een opgebroken gedeelte van de weg is afgezet. In de wet staat dat als volgt geformuleerd:

Artikel 6:174 lid 1 BW
De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend.

De weg moet dus goed onderhouden worden en mag geen gevaarlijke situaties veroorzaken voor gebruikers. Gebeurt dit wel? Misschien kunt u dan de gemeente aansprakelijk stellen voor achterstallig onderhoud.

Gemeente aansprakelijk stellen niet makkelijk

De gemeente is niet aansprakelijk voor elke valpartij die op de openbare weg plaatsvindt. Tot op zekere hoogte wordt van u als voetganger verwacht dat u zelf oplet.

In het geval van een uitstekende stoeptegel staat in het Handboek Visuele Inspectie voor Wegbeheerders van het CROW dat hoogteverschillen vanaf 3 centimeter als ernstig worden aangemerkt. Bent u gestruikeld over een losliggende stoeptegel en was het hoogteverschil minder dan 3 centimeter, dan wordt er vanuit gegaan dat u dit uw eigen schuld is. Dit echter een richtlijn en geen harde scheidslijn.

Daarnaast moet de gemeente de tijd hebben gehad om het gebrek te herstellen. Wanneer er bijvoorbeeld een putdeksel wordt losgehaald door vandalen en iemand er direct daarna over struikelt, is het lastig om de gemeente aansprakelijk te stellen voor nalatigheid.

Of de gemeente daadwerkelijk op de hoogte is van het gebrek, is minder relevant.

Wanneer kunt u de gemeente wel aansprakelijk stellen?

Bent u gevallen door nalatigheid van de gemeente? Het helpt uw zaak als u op één of meer van de volgende vragen ‘ja’ kunt antwoorden:

  • Het gaat om meer dan 3 centimeter hoogteverschil;
  • De gemeente is (herhaaldelijk) gewaarschuwd voor het gebrek;
  • De gemeente had na inspectie weet van het gebrek;
  • De gemeente heeft de tijd gehad om het gebrek te verhelpen.

Lees hier meer over het aansprakelijk stellen van de tegenpartij bij letselschade.

Voorbeeld: aansprakelijkheid gemeente toegekend

Een vrouw struikelt over een ondersteboven liggende stoeptegel. Zij woont in de buurt van de plek waar het ongeval plaatsvond, maar deze plek ligt niet op haar vaste looproute en bovendien woont ze daar nog maar enkele maanden. Op de rest van het trottoir zijn geen oneffenheden te vinden, terwijl de betreffende stoeptegel 4 tot 5 centimeter uitsteekt.

Door de val verstuikt de vrouw haar enkel, moet ze diverse medische behandelingen volgen, kan ze een twee weken niet werken en moet ze haar verhuizing uitstellen. Bovendien raakt haar bril beschadigd.

Door het grote hoogteverschil en het feit dat de gemeente de stoeptegel meteen na de val van de vrouw heeft laten herstellen, oordeelt de rechter dat de gemeente inderdaad in gebreke was. De vrouw krijgt daarom haar kosten vergoed.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.