Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Een bedrijfsongeval. En dan? Waar moet ik een bedrijfsongeval melden?

26 april 2017 Bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval. En dan? Waar moet ik een bedrijfsongeval melden?

U bent betrokken geraakt bij een bedrijfsongeval. Hierdoor heeft u letsel opgelopen. Vraagt u zich af wie u het bedrijfsongeval moet melden? En wie u aansprakelijk kunt stellen voor het ongeval? U wilt immers een vergoeding voor de opgelopen letselschade. Lees dan dit artikel voor het antwoord op al uw vragen.

Stappenplan na bedrijfsongeval

Als u het slachtoffer bent van een bedrijfsongeval is het belangrijk dat u de volgende stappen neemt:

 1. Laat direct medische hulp inschakelen voor uw verwondingen.
 2. Zorg ervoor dat het ongeval direct bij uw werkgever wordt gemeld.
 3. Vraag collega’s om een getuigenverklaring.
 4. Ga direct met de ambulance of traumahelikopter mee. Of ga direct door naar uw huisarts.
 5. Schakel zo snel mogelijk juridische hulp in.
 6. Houd een logboek bij met gebeurtenissen en schadeposten.

Ook als u niet al deze stappen heeft gevolgd, raden wij u aan om zo snel mogelijk juridische hulp in te schakelen. Een arbeidsongeval heeft namelijk vaak een enorm grote emotionele impact op u als slachtoffer. Daarom is zelf onderhandelen over de schadevergoeding vaak te heftig. Daarnaast is het vaak ook te confronterend. Aangezien u de schadevergoeding bijna altijd dient te claimen bij de verzekeraar van uw werkgever. En dat geeft veel slachtoffers een vervelend gevoel.

Ga voor meer informatie naar de pagina Wat te doen bij bedrijfsongeval.

Bedrijfsongeval melden

U hoeft het bedrijfsongeval niet zelf te melden. Dat is namelijk de taak van uw werkgever. Uw werkgever is verplicht om elk arbeidsongeval te melden dat resulteerde in:

 • Ziekenhuisopname
 • Blijvende letselschade
 • Het overlijden van een werknemer

Houdt uw werkgever zich niet aan de meldplicht? Dan kan de boete die daarop staat oplopen tot wel 50.000 euro. Vrijwel alle werkgevers zullen dan ook gelijk melding doen van een bedrijfsongeval. Blijkt achteraf dat uw werkgever de melding niet heeft gedaan? Dan kan een jurist dit alsnog voor u doen.

Gaat u eerst naar uw huisarts, maar moet u later alsnog worden opgenomen in het ziekenhuis omdat uw letsel verslechtert? Ook dan moet uw werkgever het bedrijfsongeval melden. De melding van het bedrijfsongeval komt terecht bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een team van de Arbeidsinspectie wordt dan naar uw werkplek gestuurd. Dit team gaat de precieze oorzaak van het ongeval onderzoeken.

Ga voor meer informatie naar Bedrijfsongeval melden.

Aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan lichte tot zeer ernstige letselschade veroorzaken. Wist u dat uw werkgever bijna altijd aansprakelijk is te stellen voor de opgelopen letselschade? Dit geldt tevens als het ongeval niet direct door uw werkgever is veroorzaakt. Een werkgever heeft namelijk een zeer strenge zorgplicht voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers. Die zorgplicht vereist van de werkgever dat:

 • De werkomgeving veilig is
 • De werkmachines regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden
 • De werknemers duidelijke werk- en veiligheidsinstructies krijgen
 • Er toezicht wordt gehouden op het naleven van deze instructies
 • De werknemers worden gewaarschuwd voor mogelijke gevaren
 • Er toezicht wordt gehouden op het gebruik van de machines
 • De werknemers beschermingsmiddelen krijgen aangereikt
 • Er trainingen worden gegeven aan de werknemers
 • Hij of zij er rekening mee houdt dat werknemers onvoorzichtig kunnen zijn

Zoals u ziet heeft uw werkgever niet zomaar een zorgplicht, maar een zeer vergaande zorgplicht. Daarnaast zijn veiligheids- en voorzorgsmaatregelen aan zeer strenge regels onderhevig. Daardoor is uw werkgever bijna altijd aansprakelijk te stellen voor een arbeidsongeval. U kunt dit allemaal terugvinden in Burgerlijk Wetboek 7 artikel 658.

Dit betekent zelfs dat u bij eigen schuld vaak ook nog recht heeft op de maximale schadevergoeding. Dit recht vervalt alleen als u bewust roekeloos of opzettelijk te werk bent gegaan en het bedrijfsongeval daardoor is veroorzaakt. Dit komt in de praktijk echter zelden voor en de bewijslast ligt dan bij de werkgever.

Ga voor meer informatie naar de pagina Werkgever aansprakelijk stellen.

Fout van collega

Heeft een collega iets op u laten vallen? Of heeft een collega u per ongeluk aangereden? Zelfs dan kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor het bedrijfsongeval. Uw werkgever is namelijk tevens verantwoordelijk voor al zijn ondergeschikten. Oftewel: voor al uw collega’s en de fouten die de zij maken onder werktijd.

Ga voor meer informatie naar de pagina Fout van collega.

Bedrijfsongeval veroorzaakt loyaliteitsconflict

Veel slachtoffers vinden het lastig om een schadevergoeding te eisen bij hun werkgever. De werkgever aanwijzen als aansprakelijke zet hen in een lastig parket. Gevoelsmatig voelt dit als een loyaliteitsconflict. Daarom raden wij u altijd aan om een jurist in te schakelen voor het claimen van uw schadevergoeding. Als u immers wilt blijven werken op dezelfde plek, wilt u een goede verstandhouding met uw werkgever behouden. En dit kan lastig zijn als u handelt uit emotie, omdat u erkenning wilt voor uw letsel.

Wij begrijpen het overigens volkomen als u het als werknemer vervelend vindt om een schadevergoeding te eisen van uw werkgever. Toch hoeft u zich geen zorgen te maken over de kosten van een dergelijke schadevergoeding. Uw werkgever is namelijk, als het goed is, goed verzekerd voor dit soort ongevallen. Waardoor het schadebedrag uw werkgever niet in de financiële problemen brengt.

Draag de kosten daarom niet alleen. Maar kom op voor uw rechten op de maximale schadevergoeding!

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.