Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

arbeidsongeval

Wanneer moet een bedrijfsongeval worden gemeld?

Vraagt u zich af of uw werkgever een bedrijfsongeval moet melden? Dan luidt het antwoord: ja, in de meeste gevallen wel. Elke werkgever is verplicht om ernstige bedrijfsongevallen te melden. Die melding moet gedaan worden bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit geldt voor bedrijfsongevallen van eigen werknemers, alsook voor bedrijfsongevallen van uitzendkrachten.

Bent u het slachtoffer van een bedrijfsongeval? Vul het contactformulier in met uw naam en telefoonnummer. Vertel ons over uw bedrijfsongeval. Dezelfde werkdag heeft u al één van onze juristen aan de lijn. Een jurist met een uitstekende expertise op het gebied van bedrijfsongevallen. Wist u al dat wij gratis werken voor slachtoffers van letselschade? Ja, geheel gratis. U krijgt dit in het eerste contact schriftelijk bevestigd.

Ernstig bedrijfsongeval melden

De volgende vraag rijst: maar wat is dan een ernstig arbeidsongeval? Wanneer is de situatie zo ernstig dat het ongeval gemeld moet worden? Een ernstig bedrijfsongeval melden is verplicht wanneer de werknemer:

  • moet worden opgenomen in het ziekenhuis;
  • blijvend letsel heeft overgehouden aan het ongeval;
  • is overleden naar aanleiding van het ongeval.

Wanneer melden?

Dit hoeft niet per direct te zijn. Komt de werknemer op een later moment in het ziekenhuis terecht? Maar wel naar aanleiding van het arbeidsongeval? Dan heeft de werkgever nog steeds een meldplicht. Dit geldt ook als later blijkt dat het opgelopen letsel blijvend is. Vormen van blijvend letsel:

  • Blindheid
  • Amputatie ledematen, vingers of tenen
  • Chronische lichamelijke klachten
  • Chronische psychische klachten (bijvoorbeeld PTSS)

Bent u arbeidsongeschikt geraakt door een arbeidsongeval? Ga dan naar de pagina Arbeidsongeschikt door bedrijfsongeval.

Bedrijfsongeval melden is verplicht

Bent u het slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval? Dan heeft uw werkgever daar hoogstwaarschijnlijk een melding van gemaakt. Niet melden wordt gezien als een serieuze overtreding. Een overtreding waar de werkgever een fikse boete voor kan krijgen. Boetes kunnen oplopen tot wel 50.000 euro.

Bedrijfsongeval melden leidt tot onderzoek

Doorgaans worden alle bedrijfsongevallen, die verplicht gemeld moeten worden, onderzocht. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) zal dit onderzoek verrichten. Dit gebeurt zo snel mogelijk na het ongeval. De werkgever is verplicht om alle gewenste informatie  te verstrekken en volledige medewerking te verlenen.

De werkgever moet de ongevalsplek zoveel mogelijk in tact laten. Op die manier kan de inspecteur de toedracht het best beoordelen. Verder wordt de werknemer, en eventuele betrokkenen en getuigen, ondervraagd. Bij een dodelijk bedrijfsongeval wordt er contact opgenomen met de nabestaanden.

Wat gebeurt er dan na zo’n onderzoek?

  • De werkgever moet de veiligheidsmaatregelen aanscherpen waar nodig. Is dat niet mogelijk? Dan moet de plek afgeschermd worden of opgeheven.
  • Zijn er wettelijke regels overtreden op het gebied van arbeidsomstandigheden? En is het ongeval daar de oorzaak van? Dan wordt er een ongevallenboeterapport opgesteld. De werkgever kan dan een boete verwachten
  • Zijn er geen wettelijke regels overtreden? Dan wordt er een ongevalsrapport opgesteld

Rapport van de arbeidsinspectie

Het rapport dat is opgesteld kan gebruikt worden voor de letselschadeclaim. Hiermee kan namelijk de aansprakelijkheid van de werkgever worden aangetoond.  Wij kunnen dit rapport gratis voor uw opvragen bij de Arbeidsinspectie.

Maar ook al zijn er geen wettelijke regels overtreden, dan nog kan in sommige gevallen de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor het bedrijfsongeval. Wanneer de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden, dient hij altijd de schade van het slachtoffer te vergoeden.

Ga voor meer informatie naar de pagina Werkgever aansprakelijk stellen.

Tip: Laat u altijd bijstaan door een gespecialiseerd letselschadebureau! Onze juristen weten alles op het gebied van letselschade. De meeste slachtoffers vinden het belangrijk dat de verstandhouding tussen hem en de werkgever goed blijft. Dit is belangrijk als u weer aan het werk gaat. Onze juristen weten dat en dragen daar zorg voor.

Wilt u meer weten over de voordelen? Ga dan naar 20 voordelen van juridische hulp bij letselschade.

Contact opnemen Tel: 020 – 214 99 00

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.