Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Aantal meldingen letselschade door medische fouten groeit

2 november 2013 Letselschade informatie

Aantal meldingen letselschade door medische fouten groeit

De Letselschade Raad laat weten dat het aantal meldingen van medische fouten enorm is gestegen. Als we het jaar 2012 bekijken, zien we dat maar liefst 400 nieuwe meldingen binnen zijn gekomen. Drie op de tien meldingen hadden betrekking op medische fouten. De stijging is opvallend te noemen, zowel in absolute als in relatieve zin. In 2011 was 20 procent van de meldingen medisch van aard. Een jaar eerder lag dat percentage slechts op 11 procent. Momenteel hebben één op de drie meldingen een medisch karakter.

Wat is de Letselschade Raad?

Wellicht is het goed eerst eens te vermelden waar de Letselschade Raad voor staat en wat haar rol is. De Letselschade Raad is een onafhankelijk instituut met als doel het creëren van duidelijkheid omtrent schadeafhandeling. De Raad streeft naar een meer betrokken en persoonlijke houding jegens het slachtoffer.

Tevens ziet de Raad graag dat het technische en bureaucratische aspect van de schadeafhandeling zo snel en soepel mogelijk verloopt.

Oorzaak voor de stijging?

Is er een oorzaak aan te wijzen voor het feit dat bovengenoemde stijging zich zo nadrukkelijk manifesteert? In algemene zin kan men stellen dat de afwikkeling bij het claimen van letselschade nog te wensen overlaat. Blijkbaar gaat er nog steeds veel mis, ondanks dat betreffend onderwerp – het ontstaan van medische fouten – de laatste jaren veelvuldig in de media wordt besproken en dus de nodige negatieve aandacht krijgt. Dat wil echter niet zeggen dat men achter de schermen niet druk bezig is om dat imago op te vijzelen.

GOMA

Alle betrokken partijen hebben ervoor gekozen zich te conformeren aan de gedragscode GOMA. Deze code staat voor Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. Goede voorlichting in combinatie met gedegen training zou moeten zorgen voor een cultuuromslag in de ziekenhuizen. Om de invoering en naleving van deze gedragscode een extra boost te geven, is er natuurlijk ook contact gezocht met de verzekeraars van medische aansprakelijkheid. Ook CentraMed en MediRisk sluiten zich aan bij de inhoud van GOMA-gedragscode.

Zal het gaan helpen, zo’n code?

Het blijft nog even afwachten of deze gedragscode daadwerkelijk zijn vruchten gaat afwerpen en gaat zorgen voor een snellere en betere afhandeling van letselschade. De deelnemende partijen moeten zich realiseren dat het akkoord gaan met de code méér is dan slechts het zetten van een handtekening of een “Ja, we doen mee.” Zoals gezegd, het is een cultuuromslag die moet gaan plaatsvinden. Standvastigheid en een lange adem zijn hiervoor vereist.

JBL&G is kritisch

Wij van JBL&G hebben sterk onze twijfels, gezien de nog steeds zeer weigerachtige houding van de beide voornoemde verzekeraars in medische fout letselschadezaken. Nog al te vaak wordt er getraineerd en tegen beter weten in ontkend dat de arts een verwijtbare fout zou hebben gemaakt. Voor slachtoffers van medische fouten is dit soms zo frustrerend dat zij het bijltje er maar bij neergooien. En dat is nu vaak precies de bedoeling van deze verzekeraars.

Laat een medisch haalbaarheidsonderzoek uitvoeren!

Wilt u weten of ‘uw medische  fout’ kans heeft erkend te worden? Lees hier meer over de kosten van het laten uitvoeren van een medisch haalbaarheidsonderzoek! Mocht onze medisch adviseur van mening zijn dat er in uw zaak fouten zijn gemaakt, dan behandelen de juristen van ons kantoor uw zaak verder geheel kosteloos.

Vul het contactformulier in.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.